توزیع ماهی

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره توزیع ماهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع ماهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Plankton colonies; Concentration estimation; Poisson distribution; Negative binomial distribution; Ballast water; IMO standards; Hierarchical models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Maximum likelihood principal component analysis (MLPCA); Centred log-ratio (clr) transformation; Compositional data; Poisson distribution; Multinomial distribution; Error propagation; Denoising
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Strain analysis; Point objects; Poisson distribution; Probability mass function; The nearest neighbors; Pre-deformation; Accuracy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Digital PCR; Copy number estimation; Serial dilution; Poisson distribution; Virus; Maximum likelihood; dPCR; digital polymerase chain reaction; qPCR; quantitative real-time PCR; RT-qPCR; reverse transcription-qPCR; MLE; maximum-likelihood estimation; SE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Poisson distribution; Frequency data; Incomplete block crossover design; Point estimator; Conditional maximum likelihood estimator; Weighted-least-squares estimator; Exact interval estimator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Ultra low dose; KV imaging; Lung tumor; Maximum likelihood; Poisson distribution; Correlation coefficient; Template matching; Ultra-niedrig-Dosis; kV-Bildgebung; Lungentumoren; Maximum Likelihood; Poisson-Verteilung; Korrelationskoeffizient; Template Matc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع ماهی; Fútbol; Gol; Entropía normalizada de Shannon; Distribución de Poisson; Distribución binomial negativa; Efecto MateoSoccer; Goal; Shannon entropy normalized; Poisson distribution; Negative binomial distribution; Mathews EffectFutebol; Objetivo; Entropia no