پلی وینیلیدین فلوراید)

در این صفحه تعداد 376 مقاله تخصصی درباره پلی وینیلیدین فلوراید) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی وینیلیدین فلوراید) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); PEO; poly(ethylene oxide); MB; methylene blue; PVDF; polyvinylidene difluoride (PVDF); PSF; polysulfone; PVDF-TrFE; poly[(vinylidenefluoride-co-trifluoroethylene]; PVC; polyvinyl chloride; AT-POME; aerobically treated palm oil mill effluent; PAN-PDA; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); 1-D; one-dimensional; AAO; anodic aluminum oxide; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-(isobutyronitrile); APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BCP; diblock copolymers; DS; dielectric spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Poly(vinylidene fluoride); Poly(styrene sulfonic acid); PVDF-g-PSSA; Bending actuator; IPMC; Radiation induced graft polymerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); CPs; conductive polymers; PPy; polypyrrole; PEDOT; poly(3,4-ethylenedioxythiophene); PANI; polyaniline; PLLA; poly(l-lactide); PVDF; poly(vinylidene fluoride); PVDF-TrFE; poly-(vinylidenefluoride-co-trifluro-ethylene); PHB; polyhydroxy-butyrate; HA; hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Ad; adamantane; Ad-PEG; Ad-methoxypoly(ethylene glycol); Ad-PMT; Ad-poly(methyl chloride-quaternized 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate); Ad-PSA; Ad-poly(styrenesulfonate-co-sodium acrylate); AEMA; 2-aminoethyl methacrylate; AgNPs; silver nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); 2VP; 2-vinylpyridine; 4VP; 4-vinylpyridine; AA; acrylic acid; ATRP; atom transfer radical polymerization; CA; contact angle; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CNT; carbon nanotubes; DA; decanoic acid; DCE; 1,2-dichloroethane; DEAEMA; 2-(diethylamino)e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Anti-wetting; Poly(vinylidene fluoride); Membrane distillation; Composite membrane; Vacuum membrane distillation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); CA; Contact Angle; DCMD; Direct Contact Membrane Distillation; DMF; Dimethylformamide; dp; pore size; ENM; electrospun nanofibrous membrane; LEP; Liquid Entry Pressure; LiCl; Litium Clhoride; MD; Membrane Distillation;; P; Porosity; Ruphen3; Tris(phenantr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Solar energy; Membrane distillation; Photovoltaic; Thermal collector; Portable; Hybrid system; SPMD; solar-powered membrane distillation; PV; photovoltaic; MSF; multi-stage flash; MED; multi-effect distillation; RO; reverse osmosis; VCD; vapor compression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Porous membranes; Poly(vinylidene fluoride); Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene); Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropene); Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); PE; polyethylene; PP; polypropylene; PVDF; poly(vinylidene fluoride); PEG; polyethylene glycol; PHEMA; poly(hydroxyethyl methylacrylate); PNIPAM; poly(N-isopropylacrylamide); PAA; polyacrylic acid; DOPA; dihydroxyphenylalanine; PDA; polydopamine; PS; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); Antifouling property; Ultrafiltration membrane; Zwitterionic copolymer; Poly(vinylidene fluoride) (PVDF); 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC); Coating; ATR; attenuated total reflection; BMA; n-butyl methacrylate; BSA; bovine serum albumin; CPVC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); ATRP; atom transfer radical polymerization; β-CD; β-cyclodextrin; γ-CD; γ-cyclodextrin; DOTA; 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid; DOX; doxorubicin; ECM; extracellular matrix; FA; folic acid; FRET; fluorescence resonance energy tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی وینیلیدین فلوراید); ATBC; acetyl tributyl citrate; ATR; attenuated total reflection; CFE; chlorofluoroethylene; CNFs; carbon nanofibers; CNTs; carbon nanotubes; CO; cyclohexanone; CTAB; cetyltrimethlammonium bromide; DBP; dibutyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DFT; densi