غشای الکترولیتی پلیمر

در این صفحه تعداد 286 مقاله تخصصی درباره غشای الکترولیتی پلیمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای الکترولیتی پلیمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Microporous layer; Hydrophilic coating; Synchrotron X-ray radiographic imaging; No external humidifier; CCM; Catalyst coated membrane; Cryo-SEM; Cryo-scanning electron microscopy; EIS; Electroch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Fuel cell; Polymer electrolyte membrane; Proton conductivity; Polybenzimidazoles; Tetraamine monomer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; AEM; Anion exchange membrane; APE; Alkaline polymer electrolyte; ASM; Anion selective membrane; BL; Binder loading; CC-GDL; Catalyst coated gas diffusion layer; CEM; Cation exchange membrane; CL; Catalyst loading; EIS; Electrochemical impedance spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Bipolar membrane fuel cell; Self-humidification; Water management; Polymer electrolyte membrane; Anion exchange membrane; Mathematical model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Electrospun membrane; Charge transport; Fiber network model; Polymer electrolyte membrane; Fuel cell; Resistor network model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Graphene; Nanostructures; Nanocomposites; Graphene-based materials; Energy storage; Energy conversion; AFC; alkaline fuel cell; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BHJ; bulk-heterojunction; CNT; carbon nanotube; CTAB; ctyltrimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane; Edge protective film; Polyacrylonitrile; sulfonated poly(arylene ether sulfone); Proton exchange membrane fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; AA-CAES; advanced adiabatic compressed air energy storage; ALCC; annualized life cycle costs; BES; battery energy storage; BOP; balance of plant; CAES; compressed air energy storage; CRF; capital recovery factor; D-CAES; diabatic compressed air energy sto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane; Solid polymer electrolytes; Ion conducting; Holographic polymerization; Photopolymerization; Ionic liquid;