پلی اتیل متاکریلات

در این صفحه تعداد 303 مقاله تخصصی درباره پلی اتیل متاکریلات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی اتیل متاکریلات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Polycarbonate; Altuglas® Shieldup; Polymethylmethacrylate; Nanostructured PMMA; Mechanical behavior; Ballistic impact; Dynamic force measurements; Failure patterns;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Br-Hpbt; 2-(4-bromophenyl)benzothiazole; CC; cluster-centered; cyclen; 1,4,7,10-tetraazacyclododecane; Hbzq; 7,8-benzo[h]quinoline; Hdfppy; 2-(2,4-difluorophenyl)pyridine; HE; high energy; HOMO; highest occupied molecular orbital; Hpbt; 2-phenylbenzothiaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; AFM; atomic force microscopy; AuNP; gold nanoparticle; CTRL; crack-templated reduction lithography; DI; de-ionized; PDMS; polydimethylsiloxane; PMMA; polymethylmethacrylate; SEM; scanning electron microscopy; SERS; surface-enhanced Raman scattering; Gold
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; CA, θw; apparent contact angle; CAH; contact angle hysteresis; θA; advancing contact angle; θR; receding contact angle; γ; liquid surface tension; PMMA; polymethylmethacrylate; PDMS; polydimethylsiloxane; SERS; surface enhanced Raman scattering; Ra; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; DXA; Dual-energy X-ray absorptiometry; HAP; HydroxyAPatite; PEEK; PolyEtherEtherKetone; PMMA; PolyMethylMethAcrylate; SD; Standard deviation; VB; vertebral body; VCFs; vertebral compression fractures; Vertebral compression fracture; Vertebral implant; Ver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Carbohydrate polymer; Chitosan; Polymethylmethacrylate; Demineralized bone matrix; Bone healing and regeneration; Radius; Chitosan (PubChem CID: 71853); Methyl methacrylate (PubChem CID: 6658); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Acetic acid (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; AM; Air mass; CNFs; Carbon nanofibers; CNTs; Carbon nanotubes; CH3NH3PbI3; Methylammonium lead iodide; CR; Congo red; DCM; Dichloromethane; Di water; Distilled water; DMF; Dimethylformamide; DSC; Differential scanning calorimetry; DSSCs; Dye sensitized so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Expandable vertebral devices; Fractures; Kiva; Kyphoplasty; Lordoplasty; Minimally invasive spine; Osteoporotic; Polymethyl methacrylate; Polyethylene terephthalate; SpineJack; Vertebral; Vertebroplasty; Vesselplasty; PMMA; Polymethylmethacrylate; ODI; Os
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Polimetilmetacrilato; Hidroxiapatita; Osteintegración; Respuesta celular; Osteoblasto; Polymethylmethacrylate; Hydroxyapatite; Osseointegration; Cell response; Osteoblast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; Bio-MEMS; Bio-micro-electro-mechanical-systems; CEP17; Chromosome 17 centromere; CGMH; Chang Gung medical hospital; DNA; deoxyribonucleic acid; DAPI; 4′-diamidino-2-phenylindole; FISH; fluorescence in situ hybridization; HER2; human epidermal growth fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; NBD; 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate; BBD; 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate; BEBD; 4-(2bromoethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate; CBD; 4-(carboxymethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate; MBD; 4-mercaptobenzenediazonium tetrafluorob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; facial volume loss; filler agent; highly active antiretroviral therapy; HIV facial lipoatrophy; HIV lipodystrophy; quality of life; AFT; autologous fat transfer; CaHA; calcium hydroxylapatite; FDA; Food and Drug Administration; FLA; facial lipoatrophy; GO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; EBL; electron beam lithography; CA; contact angle; CAH; contact angle hysteresis; PDMS; polydimethylsiloxane; PMMA; polymethylmethacrylate; PGMEA; propylene glycol methyl ether acetate; PEB; post-exposure baking; ICP-CVD; inductive coupling plasma-chemica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی اتیل متاکریلات; λ; wavelength; t; residence time; tx%; residence time at which the normalized signal reaches x %; tbatch; batch incubation time; tmean; mean residence time; tLOD; residence time at which the signal reaches the limit of detection; FLOD; cumulative RTD at