راندمان تبدیل قدرت

در این صفحه تعداد 322 مقاله تخصصی درباره راندمان تبدیل قدرت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده راندمان تبدیل قدرت
مقالات ISI راندمان تبدیل قدرت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; a-C; amorphous Carbon; a-Si; amorphous silicon; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; AgNC; silver nanocomposite; AgNW; silver nanowires; APTES; 3-Aminoproplytriethoxysilane; AZO; aluminium zinc oxide; BLG; bilayer graphene; BIPV; building integrated ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Segmented thermoelectric generator; Compatibility; Power conversion efficiency; Output power density; Cost-performance ratio; Dollar per watt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; η; efficiency; Voc; open-circuit voltage; Jsc; short-circuit current density; Oxide solar cells; Magnetron sputtering; Power conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Perovskite solar cells; 2D Perovskite materials; 2D Perovskite solar cells; Stability; Power conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; BHJ; Bulk heterojunction; FF; Fill factor; HOMO; Highest occupied molecular orbital; HTL; Hole transport layer; Jsc; Short circuit current density; LD; Diffusion length; LUMO; Lowest unoccupied molecular orbital; OSCs; Organic solar cells; P3HT; Poly(3-he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Polymer solar cells; Ternary thick active layer; Low temperature processing; Long-term stability; Power conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; CAGR; Compound annual growth rate; CNF; Carbon nanofiber; CNTs; Carbon nanotubes; CSA; Chlorosulfonic superacid; CVD; Chemical vapor deposition; D3PIE; Dynamic three-phase interline electropolymerization; DFT; Density functional theory; DSSCs; Dye-sensiti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato) aluminum(III); BCP; bathocuproine; BHJSCs; bulk heterojunction solar cells; BAlq-13; bis(2-methyl-quinolin-8-olato)(2,6-diphenylphenolato)aluminum(III); Bphen; bathophenanthroline; bpy; 2,2′-bipyridine; bq; 2,2′-biquin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Solar energy conversion; Perovskite solar cells; Power conversion efficiency; Optical bandgaps; Device hysteresis; Metastable phases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; AFM; atomic force microscopy; (B)Chl; (bacterio)chlorophyll; BChl-1; methyl pyrobacteriopheophorbide a; BChl-2; methyl bacteriopheophorbide a; BCP; bathocuproine; Chl-1; methyl pyropheophorbide a; Chl-2; methyl pheophorbide a; CV; cyclic voltammogram; D/A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Quasi-single crystalline silicon solar cells; Metal-catalyzed chemical etching; Nano-texture; Parallel sub-cell model; Power conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; 2D; Two dimension; OSC; Organic solar cell; PSC; Perovskite solar cell; HTL; Hole transport layer; ETL; Electron transport layer; PCE; Power conversion efficiency; Jsc; Current density; Voc; Open circuit voltage; PEDOT, PSS; Poly(3,4-ethylenedioxythiophen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; Photovoltaic modules; Solar cell technology; Contact technology; Interconnection technology; Energy payback time; Power conversion efficiency; Fatigue life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان تبدیل قدرت; BHJ; bulk heterojunction; OSCs; organic solar cells; SMOSCs; small molecular organic solar cells; D:A; donor:acceptor; HTL; hole transporting layer; ETL; electron transporting layer; PCE; power conversion efficiency; EQE; external quantum efficiency; IPCE