آشنایی با موضوع

در پیل های سوختی نوع PEM از الکترولیت‌های پلیمری جامد که توانایی انتقال پروتون را دارا می‌باشند، استفاده می‌شود. نفیان به عنوان غشاء الکترولیت پلیمری هادی پروتون متداول، گران قیمت بوده و از لحاظ مکانیکی در دماهای بالای ۱۰۰ °C ناپایدار می‌باشد. بنابراین، توسعه غشاهایی که از لحاظ مکانیکی و شیمیایی در دماهای بالا پایدار باشند، از زمینه های بسیار مهم تحقیقاتی برای تهیه پیل های سوختی اقتصادی می‌باشد. تلاش‌هایی برای توسعه اینگونه غشاهای دما بالا شامل اصلاح پلیمرها توسط تلفیق ذرات نانومتری معدنی جاذب رطوبت یا توسعه سیستم‌های پلیمری جدید انجام شده است. مهم‌ترین اهداف اصلاح غشاهای تبادل پروتون در پیل های سوختی PEM عبارتند از: - تهیه غشاهای تبادل پروتون دارای هزینه پایین نسبت به غشاهای فلوئورینه - میزان جذب آب مطلوب و حفظ آن در دماهای بالا - هدایت پروتونی مط لوب در دماهای بالا - میزان عبور گازهای واکنشگر و متانول پایین از غشاء - پایداری حرارتی بهبود یافته - استحکام مکانیکی و شیمیایی بالا - و همچنین خاصیت خود مرطوب شوندگی غشاها در دماهای بالا. از مهم‌ترین روش‌های اصلاح غشاهای تبادل پروتون در پیل سوختی و تهیه غشاهای ک امپوزیتی می‌توان به روش‌های سل - ژل و ریخته گری اشاره کرد. روش سل - ژل امکان وارد شدن راحت‌تر فاز معدنی خالص را به درون ماتریس پلیمری فراهم می‌کند. در روش ریخ ته گری نیز محلول غشاء پلیمری با استفاده از یک حلال مناسب بدست آمده و سوسپانسیون ذرات به صورت اولتراسونیک با هم مخلوط شده و بعد مخلوط حاضر روی صفحه شیشه ای Cast داده می‌شود.
در این صفحه تعداد 749 مقاله تخصصی درباره سلول سوختی غشای تبادل پروتون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول سوختی غشای تبادل پروتون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Conditioning/break-in/incubation procedure; Serpentine and straight-parallel flow-field layouts; Membrane electrode assembly conditioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Multi-stage plate-type membrane humidifier; Proton exchange membrane fuel cell; Humidification performance; Coefficient of performance; Flow channel dimension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Dynamic behavior; Membrane hydration; Flooding; Periodic purge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Recovery mechanism; Micro-current; Recovery; Water distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Mass transport limitations; Gas diffusion layer; Microporous layer; Graphene-based microporous layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Dynamic loading; Gas distribution quality evaluation; Gas starvation diagnose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Hydrogen crossover current; Short-circuit resistance; Linear sweep voltammetry; Galvanostatic charge method; Mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Cold start; Proton exchange membrane fuel cell; Experimental approach; Adaptive strategies; Online identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Solar thermal electricity; Methane decomposition; Direct carbon fuel cells; Hydrogen fuel cells; AFC; Alkaline fuel cell; CSP; Concentrated solar power; DCFC; Direct carbon fuel cell; FC; Fuel cell; HFC; Hydrogen fuel cell; MCFC; Molten carbonates fuel ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Catalyst layer; Local transport resistance; Pore-scale simulation; The lattice Boltzmann method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Anode recirculation; Purge strategy; Quasi-two-dimensional model; Energy efficiency; Fuel loss rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Online identification; Extended Kalman filter; Semi-empirical modeling; Parameter estimation; Proton exchange membrane fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Prognostic; Residual useful life; Least squares support vector machine; Regularized particle filter; Hybrid method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Fuel economy; Energy efficiency; Global Extremum Seeking; Multimodal optimization; Static feed-forward control; AirFr; Air Flow rate; AV; Average Value; BPF; Band-Pass Filter; DP; Dynamic Programming; ECMS; Equivalent C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; AirFr; Air Flow rate; AV; Average Value; BIPV; Building-Integrated Photovoltaic; BPF; Band-Pass Filter; CHP; Combined Heat and Power; DP; Dynamic Programming; ECMS; Equivalent Consumption Minimization Strategy; EMU; Energy Management Unit; ES; Extremum Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Water management; Gas diffusion layer; Microporous layer; Graphene-based microporous layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Proton exchange membrane fuel cell; Metallic bipolar plate; Assembly torque; Performance test; Electrochemical impedance spectroscopy; Leaking test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; Solid oxide fuel cell gas turbine (SOFC-GT); Transient operation; Controls; Optimization; Design; ASME; American Society of Mechanical Engineers; DLR; German Aerospace Center; DOE; US Department of Energy; FCE; fuel cell energy; FC-GT; fuel cell-gas turbi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای تبادل پروتون; ALD; Atomic layer deposition; Pt/C; platinum on carbon; PEMFC; proton exchange membrane fuel cell; DRIFTS; diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy; ORR; oxygen reduction reaction; ECSA; electrochemical surface area; platinum fuel cell