دمای پیلوریس

در این صفحه تعداد 79 مقاله تخصصی درباره دمای پیلوریس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای پیلوریس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای پیلوریس; MS; maize straw; MSC; maize straw char; ADP; ammonium dihydrogen phosphate, NH4H2PO4; CPM; calcium phosphate monobasic, Ca(H2PO4)2; FC; fixed carbon; V; volatile matters; A; ashes; ST; softening temperature; Tp; pyrolysis temperature; Biomass; Char; Briqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای پیلوریس; Crop residues; Pyrolysis temperature; Gas; Biochar; Energy; Wheat STB; wheat straw biochar; Rice STB; rice straw biochar; Corn STB; corn stover biochar; Rape STB; rape stalk biochar; Cotton STB; cotton stalk biochar; HHV; higher heating value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای پیلوریس; EFB; empty fruit bunch; RH; rice husk; RSM; response surface methodology; CEC; cation exchange capacity; ASTM; American society for testing and materials; BET; Brunauer, Emmet and Teller; ANOVA; analysis of variance; A.P.; adequate precision; S.D.; standa