توابع اولیه شعاعی

در این صفحه تعداد 537 مقاله تخصصی درباره توابع اولیه شعاعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توابع اولیه شعاعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Machine learning; Radial basis functions; Neural networks; Support vector machine; Greedy breadth-first-search; Eddy current testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Meshfree approximation; Partition of unity method; Fast algorithms; Searching procedures; Radial basis functions; Scattered data interpolation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Radial basis functions; Option pricing; Black–Scholes PDEs model; European put option; American put option; Butterfly call option; Digital call option; Operator splitting technique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Radial basis functions; Particular solution; Meshless method; Method of particular solution; Localized method of approximate particular solutions; Gaussian RBF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Cardiotocogram; Support vector machines; Artificial neural network; Radial basis functions; Decision trees; k-Nearest neighbor and Random Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Meshless method; Radial basis functions; Pseudospectral method; Stochastic advection–diffusion equations; Stochastic partial differential equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Radial basis functions; Landau–Lifschitz equation; Landau–Lifschitz–Gilbert equation; Local meshless methods; Finite collocation method; Finite differences
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Meshless method; Radial basis functions; Pseudospectral methods; Stochastic partial differential equations; Stochastic Laplace equation; Stochastic biharmonic equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; 15B99; Gaussian process; Condition number; Design and analysis of computer experiments; Euclidean distance matrix; Correlation matrix; Kriging; Radial basis functions; Data assimilation; Spatial linear model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Eulerian–Lagrangian; DNS; LES; Multi-scale; Radial basis functions; Artificial neural networks; Stochastic collocation; Particle drag model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Optimal control; Distributed parameter systems; Radial basis functions; Collocation method; Gaussian RBF; Lagrange multipliers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Spiking neurons; Online learning; Neuronal pruning; Supervised learning; Unsupervised learning; Radial basis functions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع اولیه شعاعی; Interpretable support vector machines; Radial basis functions; White box methods; Feature selection; Clinical decision support;