ایمنی تابش

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره ایمنی تابش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمنی تابش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; cardiac catheterization; occupational hazard; radiation safety; CI; confidence interval; DAP; dose-area product; E; effective dose; EDAP; effective dose normalized to the dose-area product; FFR; fractional flow reserve; Hos; dose recorded by outer dosimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; Low-dose-rate brachytherapy; Brachytherapy; Radionuclides; LDR brachytherapy; Radionuclide brachytherapy; Prostate cancer; Head and neck cancer; Breast cancer; Endometrial cancer; Obstructive bile duct lesions; Esophageal lesions; Bronchial lesions; Pulse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; cardiovascular imaging; cardiovascular interventions; children; ionizing radiation; radiation safety; 3D; 3-dimensional; CAHD; congenital and acquired heart disease; CT; computed tomography; CTDIvol; volume computed tomography dose index; DLP; dose-leng
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; Cervical spine; Intraoperative fluoroscopy; Lumbar spine; Radiation exposure; Radiation safety; Spinal surgery; Surgeon; ACDA; Artificial cervical disk arthroplasty; ACDF; Anterior cervical diskectomy and fusion; BMI; Body mass index; CDH; Cervical disk h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; ACC Expert Consensus Document; nuclear cardiology; positron emission tomography; radiation; radiation risk; radiation safety; single-photon computed tomography; x-ray computed tomography; x-ray fluoroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; ACC Expert Consensus Document; nuclear cardiology; positron emission tomography; radiation; radiation risk; radiation safety; single-photon computed tomography; X-ray computed tomography; X-ray fluoroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; ACC Expert Consensus Document; nuclear cardiology; positron emission tomography radiation; radiation risk; radiation safety; single-photon computed tomography; x-ray computed tomography; x-ray fluoroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; Carcinome papillaire de la thyroïde; Dialyse péritonéale continue ambulatoire; Hémodialysé; 131I; RadioprotectionContinuous ambulatory peritoneal dialysis therapy; Hemodialysis; Iodine-131; Papillary thyroid carcinoma; Radiation safety
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; Arthrodèse lombaire transforaminale; Chirurgie du rachis minimale invasive; Exposition aux rayonnements; Fluoroscopie peropératoire; Neuronavigation O-arm peropératoire; Sûreté radiologique; Transforaminal lumbar interbody fusion; Minimally invasive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی تابش; Radiation safety; Radiation exposure; Cardiac sonographer; Echocardiography; Nuclear stress test; Transesophageal echocardiography-assisted fluoroscopically guided procedures; Echocardiography-guided interventions; American Society of Echocardiography;