تعداد رایلی

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره تعداد رایلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعداد رایلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد رایلی; Nanofluid; Porous media; Rayleigh number; Thermophoresis; Brownian motion; Heat transfer; Mathieu equation; g-gitter; Vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد رایلی; Convection; Porous medium; Variable gravity and variable internal heat source; Linear stability analysis; Rayleigh number; Prandtl number; Galerkin method; Eigenvalue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد رایلی; FPAH; Flat Plate Air Heater; RRP; Relative Roughness Pitch; RRH; Relative Roughness Height; Dh; Hydraulic Diameter; Nu; Nusselt Number; Ra; Rayleigh Number; Acr; Cross Sectional Area; Abp; Absorber Plate Area; Artificial roughening; Free convection; Conic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد رایلی; Circular porous fins; Least Square Method (LSM); Darcy number; Rayleigh number; Lewis number; HumidityAilettes poreuses circulaires; Méthode des Moindres Carrés; Nombre de Darcy; Nombres de Rayleigh; Nombre de Lewis; Humidité