جمع آوری های بازیافت شده

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره جمع آوری های بازیافت شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جمع آوری های بازیافت شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Recycled aggregates; Carbonation; High strength slag-cement mortar; Internal curing; Autogenous shrinkage; Dry shrinkage; Degree of hydration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; PAG; Plastic aggregates; PET; Polyethyene Teraphtalate; PE; Polyethylene; PVC; Polyvinyl chloride; PP; Polypropylene; PS; Polystyrene; PLA; Polylactic acid; PC; Polycarbonate; PU; Polyurethane; MRF; Materials recovery facility; MT; metric ton; E; Young'
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; CDW; construction and demolition waste; RMAS; recycled mixed aggregates with excavation soil; MRS; mixed recycled soil; FWD; falling weight deflectometer; IRI; international roughness index; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; RCA; recycled c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; BaU; business-as-usual; BEMP; best environmental management practice; CEN; Comité Européen de Normalisation; CO2e; equivalent CO2 emissions; CDW; constructionand demolition waste; EMAS; eco-managementand audit scheme; EN; European norm (European standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Construction and demolition waste; Waste estimation; Recycled aggregates; Supplementary cementitious materials; Concrete properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Demolition waste; Concrete waste recycling; Recycled aggregates; Heavy metal leaching; Mechanical properties of recycled aggregates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; FNA; fine natural aggregates; FRA; fine recycled aggregates; CNA; coarse natural aggregates; CRA; coarse recycled aggregates; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; RAC; recycled aggregates concrete; HPC; high-performance concrete; RC; reference
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Concrete; Recycled aggregates; Recycling; Compressive strength; Environmental impact; Life-cycle assessment; Ecological profitability distance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Construction and demolition waste; Recycled aggregates; Sustainability; Environmental impact; Selective demolition; Certification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; ASTM; American Society for Testing Materials; Dnscm; non-steady state chloride migration coefficient of diffusion; EPA; Environmental Protection Agency; FA; fly ash; FM; fineness modulus; LA; Los Angeles; LB; loose bulk (density); NA; natural aggregates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Recycled aggregates; Fly ash; Concrete; Fresh state; Air content; Fresh density; FA; fly ash; NA; natural aggregates; OPC; Ordinary Portland cement; RCA; recycled concrete aggregate; SCM; supplementary cementitious materials; SP; superplasticizers; w/b; w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Recycled aggregates; Construction and Demolitions Wastes; Geosynthetics; Geosynthetics degradation; Geosynthetics damage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Sustainability; Recycled aggregates; Natural aggregates; Recycled concrete aggregates; LCA; C&DW management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; RA; recycled aggregates; NA; natural aggregates; CDW; construction and demolition waste; RCA; recycled concrete aggregates; RMA; recycled masonry aggregates; RMC; residual mortar content; MRA; mixed recycled aggregates; CDRA; construction and demolition r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; CDW; Construction Demolition Waste; RC; recycled concrete; RAc; recycled aggregates from CDW waste of concrete only; CRAc; Coarse Recycled Aggregate of concrete only; NC; normal concrete; CNA; coarse natura
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری های بازیافت شده; Construction and Demolitions materials; Recycled aggregates; Geosynthetics; Environmental degradation; Damage trial embankment