اندودنتیکس بازسازی کننده

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره اندودنتیکس بازسازی کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندودنتیکس بازسازی کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Cell homing; chemotactic factor; chemotaxis; granulocyte colony-stimulating factor; growth factors; migration; regenerative endodontics; stem cells of apical papilla; transforming growth factor beta 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Calcium hydroxide; immature necrotic teeth; regenerative endodontics; revascularization; single visit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Apical papilla survival; apical periodontitis; characterization; periapical inflammation; regenerative endodontics; stem cell; stem cells of the apical papilla;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Bleeding induction; intracanal calcification; regenerative endodontics; revascularization; root development; type of medication;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Collagen-hydroxyapatite scaffold; enhanced revascularization technique; regenerative endodontics; root development and thickening
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Dentin conditioning; dentin sialophosphoprotein; EDTA; gene expression; irrigant; regenerative endodontics; stem cells of apical papilla; sodium hypochlorite; survival; viability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندودنتیکس بازسازی کننده; Angiogenic factor; apical papilla; dental stem cells; gene expression; hypoxia; neurodifferentiation; regenerative endodontics; stem cells from the apical papilla