سطح دریایی نسبی

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره سطح دریایی نسبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سطح دریایی نسبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; Relative sea level; Adriatic; Croatia; Late Holocene; Glacial isostatic adjustment; Tectonic subsidence; Salt marsh; Foraminifera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; (RSL); relative sea level; (HHT); highest high tide; (LHT); lowest high tide; (HLT); highest low tide; (LLT); lowest low tide; (Tr); tidal range; Notches; Model; Sea level; Tides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; Greenland ice sheet; Deglaciation; Glacialogical model; Ice sheet reconstruction; Geological data; Glacial isostatic adjustment; Relative sea level
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; Greenland ice sheet; Ice core isotope records; Relative sea level; Glacial isostatic adjustment; Ice sheet reconstruction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; RSL; Relative Sea Level; JIBS; Joint Irish Bathymetric Survey; DEM; Digital Elevation Model; MHWS; mean high water spring tide; MHWN; mean high water neap tide; MT; mid-tide; MLWN; mean low water neap tide; MLWS; mean low water spring tide; OD; Ordnance D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; Relative sea level; Raised beaches; Last Glacial Maximum; Marguerite Bay; Antarctic Peninsula; masl; meters above sea level; ka; thousand years ago; cal ky BP; calendar thousand years before present; LGM; Last Glacial Maximum; RSL; relative sea level; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح دریایی نسبی; Benthic foraminifera; Mangroves; TOC; δ13C‰; C/N; Sea-level rise; Sundarbans; Bay of Bengal; (BoB); Carbon; (C); Carbon di-Oxide; (CO2); Ganga-Brahmaputra-Meghna; (GBM); Nitrogen; (N); Particulate Organic Carbon; (POC); Relative Sea Level; (RSL); Stabl