راندمان حذف

در این صفحه تعداد 352 مقاله تخصصی درباره راندمان حذف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راندمان حذف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; Hydrogen sulfide; Biogas desulfurization; Wastewater denitrification; Aerated biogas slurry; Microbial community; H2S; hydrogen sulfide; BTF; biotrickling filter; WWTP; Wastewater Treatment Plants; SDD; simultaneous biogas desulfurization and wastewater d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; HAC; hierarchical ascendant classification; HM; heavy metal; LOQ; limit of quantification; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbon; PCA; principal component analysis; RE; removal efficiency; SCW; stormwater constructed wetland; Q; water flow; VFCW; vertical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; BDO5; biological demand of oxygen for five days; DOC; dissolved organic carbon; HM; heavy metal; HRT; hydraulic residence time; Q; water flow; RE; removal efficiency; SCW; stormwater constructed wetland; VFCW; vertical flow constructed wetland; Hydraulic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; AC; Air cathode; BTF; Biotrickling filter; CCV; Closed-circuit voltage; CD; Current density; EC; Elimination capacity; EBRTs; Empty bed retention times; EA; Ethyl acetate; HAC; Hollow air-cathode; MFC; Microbial fuel cell; OL; Organic loading; PD; Power d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; Pharmaceuticals; Personal care products; Carbamazepine; Microbial electro-fenton cell; Removal efficiency; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; DM-RX; dextran derivatives bearing pendent N-alkyl-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl)ammonium chloride groups; DM-MeImX; dextran derivatives bearing pendent1-(2-hydroxypropyl)-3-methyl imidazolium chloride groups; DM-C12-QRX; cationic dextran derivatives wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; AC; absorption column; ACF; activated carbon filter; EBRT; empty bed residence time; GHGs; greenhouse gases; HRAP; high rate algal pond; HRAP-AC; high rate algal pond interconnected to an absorption column; NPV; net present value; RE; removal efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حذف; Poly(ethylene oxide) fiber membrane; Poly-N,N′-[(4,5-dihydroxy-1,2-phenylene)bis(methylene)]bisacrylamide nanospheres; Particulate matter; Removal efficiency;