عنصر حجم نماینده

در این صفحه تعداد 193 مقاله تخصصی درباره عنصر حجم نماینده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عنصر حجم نماینده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Numerical homogenization; Representative volume element; Porous materials; Effective thermal conductivity; Morphological analysis; Equivalent morphology concept;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Structural composites; Mechanical properties; Nonlinear behavior; Computational mechanics; Finite element analysis (FEA); RVE; representative volume element; FEM; finite element method; BC; boundary condition; CAE; computer-aided engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Fundición nodular; Propiedades elásticas; Elemento de volumen representativo; Homogeneización asintóticaNodular cast iron; Elastic properties; Representative volume element; Asymptotic homogenization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Elastic boundary value problem; Boundary element method; Eshelby’s equivalent inclusion method; Representative volume element; Lightweight concrete; Micromechanics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Homogenization method; Sensitivity analysis; Least-squares method; Particle-filled polymers; Finite Element Method; Representative Volume Element
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Fiber waviness; Effective properties; Discontinuous fiber reinforced composite; Computational micromechanics; Representative Volume Element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Fuzzy fiber reinforced composite; Effective medium approach; Composite cylinder assemblage approach; Effective anisotropic thermal conductivities; Interfacial thermal resistance; AF; Alignment Factor; CCA; Composite Cylinder Assemblage; CFF; Composite Fuz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Homogenization method; Probabilistic analysis; Weighted Least Squares Method; Particle reinforced composites; Finite Element Method; Representative Volume Element
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Lithium-ion battery; Representative volume element; Mechanical behavior of pouch cell battery; Kink formation; Shear band formation; In-plane constrained compression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Impact loading; Computational homogenization; Multi-scale model; Quasi-brittle materials; Representative volume element; Dispersion effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Dynamic loading; Computational homogenization; Multi-scale cohesive law; Quasi-brittle materials; Representative volume element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; 3D RVE; Representative volume element; Virtual experiment; Crystal plasticity; 3D stress state yield function; Yld2004; Material anisotropy; AA7075-O; Single-point incremental forming (SPIF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عنصر حجم نماینده; Dynamic fracture; Split-Hopkinson-Bar; Spallation; Mesoscale; Macroscale; Homogenization; Quartzite; Sandstone; ANEOS; Analytical Equation of State; DEM; Discrete Element Method; ED-FEM; Embedded Discontinuity Finite Element Method; FEM; Finite Element Me