بازتولید نتایج

در این صفحه تعداد 498 مقاله تخصصی درباره بازتولید نتایج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازتولید نتایج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Brachial plexus; Outcome assessment (health care); Rehabilitation; Reproducibility of results; BPI; brachial plexus injury; BrAT; Brachial Assessment Tool; CI; confidence interval; COSMIN; COnsensus-based Standards for the selection of health status Measu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Clinical notes, case report; Patient reported outcome measures; Quality indicators, health care; Rehabilitation; Reproducibility of results; CI; confidence interval; ICC; intraclass correlation coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Tendon injuries; Finger injuries; Reproducibility of results; Classification; Rupture; Acquired hand deformities; Traumatismos dos tendões; Traumatismos dos dedos; Reprodutibilidade dos testes; Classificação; Ruptura; Deformidades adquiridas da mão;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Low back pain; Lumbar vertebrae; Physical examination; Physical fitness; Reproducibility of results; Social participation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Psychometrics; Rehabilitation; Reproducibility of results; Stroke; Validation studies as topic; BADL; basic activities of daily living; BI; Barthel Index; CAT; computerized adaptive testing; CI; confidence interval; FAS; Functional Assessment of Stroke; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Homophobia; Factor analysis; Reproducibility of results; Medical students; Validation studies; Homofobia; Análisis factorial; Confiabilidad y validez; Estudiantes de Medicina; Estudios de validación;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Homofobia; Análisis factorial; Confiabilidad y validez; Estudiantes de Medicina; Estudios de validación; Homophobia; Factor analysis; Reproducibility of results; Medical students; Validation studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; urinary bladder; neurogenic; urodynamics; reproducibility of results; urologists; observer variation; EMG; electromyography; ICCS; International Children's Continence Society; MOMS; Management of Myelomeningocele Study; NSBPR; National Spina Bifida Patie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Serum iron; Diurnal variation; Fasting; Postprandial; Blood specimen collection; Reproducibility of results; CLS; Calgary Laboratory Services; TIBC; total iron-binding capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Gait impairment; Myelopathy, compressive; Psychometrics; Recovery of function; Reproducibility of results; Spondylosis, cervical; Stenosis, cervical; Task performance and analysis; Time factors; Treatment outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Factor analysis; Sleep disorders; Adolescents; Reproducibility of results; Análise fatorial; Transtornos do sono; Adolescentes; Reprodutibilidade dos resultados;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Factor analysis; Sleep disorders; Adolescents; Reproducibility of results; Análise fatorial; Transtornos do sono; Adolescentes; Reprodutibilidade dos resultados;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Chronic pain; Neck pain; Rehabilitation; Reproducibility of results; Safety; Whiplash injuries; CI; confidence interval; FCE; functional capacity evaluation; ICC; intraclass correlation coefficient; LB; lower border; LoA; limits of agreement; NDI; Neck Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Joint instability; Low back pain; Physical examination; Rehabilitation; Reproducibility of results; COSMIN; COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evalua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Cerebral palsy; Minimal clinically important difference; Psychometrics; Rehabilitation; Reproducibility of results; BBT; Box and Blocks Test; BOT-2; Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition; CP; cerebral palsy; ICC; intraclass correlatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Lower extremity; Muscle strength; Physical examination; Regression analysis; Rehabilitation; Reproducibility of results;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Muscle strength; Muscle strength dynamometer; Rehabilitation; Reproducibility of results; Stroke; ICC; intraclass correlation coefficient; PPSH; patients with poststroke hemiplegia; SEM; standard error of the mean; SRD; smallest real difference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Parkinson disease; Physical examination; Posture; Psychometrics; Rehabilitation; Reproducibility of results; HY; Hoehn and Yahr; ICC; intraclass correlation coefficient; MDC95; minimal detectable change based on 95% confidence interval; PD; Parkinson dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Psychometrics; Rehabilitation; Rehabilitation, vocational; Reproducibility of results; COSMIN; COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments; CTT; classical test theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازتولید نتایج; Respiratory insufficiency; Physical examination; Reproducibility of results; Sensitivity and specificity; Dyspnea; Distress;