توزیع زمان اقامت

در این صفحه تعداد 388 مقاله تخصصی درباره توزیع زمان اقامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع زمان اقامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Gas-liquid stratified flow; Tubular reactors; Bipolar cylindrical coordinates; Hydrodynamics; Residence Time Distribution; Mass transfer with reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Rotary tablet press; RTD; Feed frame system; Fill-O-Matic; Continuous manufacturing; Powder behavior; Residence time distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; CMT; Continuous Mixing Technology; CSTR; Continuous Stirred Tank Reactor; DEM; Discrete Element Method; DoE; Design of Experiments; GPU; Graphics Processing Unit; MEPA; Macro Elasto-Plastic-Adhesive; MRT; Mean Residence Time; MTD; Mean Travel Distance; n-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Phosphoric acid; Triple superphosphate; SIAPE process; Radiotracer; Iodine-131; Residence time distribution; Mean residence time; Dead volume; Bypassing and tanks-in-series model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Continuous manufacturing; Soft sensor; Process analytical technologies; Near infrared spectroscopy; Residence time distribution; Control strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Granular solids; Silo; Hopper; Discharge rate; Residence time distribution; Velocity profiles; Flow pattern; Segregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Visbreaking; Soaker; Radiotracer; Bromine-82; Dibromobiphenyl; Residence time distribution; Mean residence time; Backmixing; Axial dispersion model; Tanks-in-series with stagnant volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Activated sludge process, Aeration tank; Secondary Clarifier; Radiotracer; Iodine-131; Residence time distribution; Mean hydraulic residence time; Bypassing; Dead volume; Tanks-in-series with backmixing model; Axial dispersion model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Bubble columns; Volumetric mass transfer; Attenuated total reflectance infrared spectroscopy; Organic liquid; Residence time distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Continuous horizontal fluidized bed; Particle transport behavior; Internal baffles; Correlation of Bodenstein number; Residence time distribution; Particulate system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Continuous drying; Horizontal fluidized bed; Residence time distribution; Moisture content distribution; Population balance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; Catalytic exchange column; Trickle bed contactor; Residence time distribution; Hydrophobic; Hydrophilic; Radiotracer; Bromine-82; Mean residence time; Holdup; Axial dispersion model; Axial dispersion with exchange model; Peclet number; Bodenstein number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع زمان اقامت; RTD; residence time distribution; PFR; plug flow reactor; CSTR; continuous flow stirred tank reactor; ADM; axial dispersion model; Biomass; Bioethanol; Biofuel; Pilot plant tests; Residence time distribution and modeling;