آشنایی با موضوع

وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن (به انگلیسی: Resolution) در حیطه فناوری به توانایی یک سیستم برای متمایزسازی جزئیات یک کمیت سنجشی را گویند. اینکه وضوح قابلیت متمایزسازی چه کمیتی را می‌کند باعث می‌شود که بتوان وضوح را بطور دقیقتری بر اقسام زیر دسته‌بندی کرد: وضوح فضایی وضوح زمانی وضوح طیفی وضوح تصویری وضوح فضایی یا وضوح اپتیکی یا قدرت تفکیک‌پذیری زاویه‌ای (به انگلیسی: Spatial resolution یا Angular resolution) در حیطه فناوری به توانایی یک سیستم برای متمایزسازی جزئیات یک کمیت سنجشی در یک سیگنال تصویری را گویند. وضوح زمانی یا قدرت تفکیک زمانی یا رزولوشن زمانی (به انگلیسی: Temporal resolution) در حیطه فناوری به توانایی یک سیستم برای متمایز سازی جزئیات یک کمیت سنجشی از نظر زمانی در یک سیگنال را گویند وضوح طیفی یا قدرت تفکیک پذیری طیفی (به انگلیسی: Spectral resolution) در فیزیک پزشکی و علوم مربوطه به توانایی یک سیستم برای متمایز سازی فرکانس یا انرژی‌های پرتوهای آشکارسازی شده در یک سیگنال را گویند. می‌توان تعریف زیر را لذا در نظر گرفت: R = λ / Δ λ که در آن Δλ کوچکترین اختلاف در طول موج امواجی است که می‌توان آنها را در طول موج λ متمایز دید. بطور نمونه اگر در یک اسپکتروگراف بتوان اجزایی را 0. 17 نانومتر از یکدیگر در طول موج ۱۰۰۰ نانومتر دید، قدرت تفکیک آن ۵۹۰۰ خواهد بود. وضوح تصویر، واگشود تصویر یا قدرت تفکیک‌پذیری تصویر (به انگلیسی: Image resolution) در علوم تصویری به توانایی یک سیستم برای متمایزسازی جزئیات یک تصویر در یک سیگنال تصویری را گویند. اغلب این نوع رزولوشن به بزرگی یا کوچکی پیکسل‌های تصویر بستگی دارد، و می‌توان مقدار تفکیک‌پذیری تصویر را با یکای جفت خط بر واحد طول سنجید. این کمیت من جمله در تصویرگیری تشخیصی و علوم تصویری دیگر کاربرد فراوانی دارد. رزولوشن به توانایی نمایش یا تشخیص تعداد زیادی پیکسل در واحد مساحت اطلاق می گردد. نمایشگرهای غیر CRT مانند تلویزیون های پلاسما و LCD دارای آرایه های ثابت تعداد پیکسل می باشند به این معناکه دارای ردیف ها و ستون هایی هستند که در هر لحظه خاموش و روشن می شوند تا رنگ های مورد نظر را تولید نمایند. در هر ستون و در هر ردیف تعداد پیکسل های معینی وجود دارند مثلاً برخی از نمایشگرها دارای رزولوشن ۶۴۰ در ۴۸۰ و برخی دیگر ۱۲۸۰ در ۷۲۰ و یا ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ هستند. میزان کنتراست و رزولوشن دو عامل اساسی و موثر بر روی کیفیت تصاویر می باشند.
در این صفحه تعداد 1141 مقاله تخصصی درباره وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; 15d-PGJ2; 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2; ARE; antioxidant response element; COX; cyclooxygenase; DAMP; damage-associated molecular pattern; DC; dendritic cell; EC; epoxycyclopentenone; EI; epoxyisoprostane; ICAM; intercellular adhesion molecule; IFN-Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; DEM; Digital Elevation Models; TLS; Terrestrial Laser Scanning/Scanner; LiDAR; Light Detection and Ranging; DoD; DEM of Difference; RAPCA; Revised Automated Proximity and Conformity Analysis; GIS; Terrestrial laser scanning; Constant drop theory; DEM of d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Interval analysis; Resolution; Over-constrained system; Least squares; 65G40; 93E24; 70B15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Electron holography; Coherence; Source size; Off-axis holography; In-line holography; Resolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Chemometrics; Electrochemistry; MCR-ALS; Complexation; Quantification; Interaction; Resolution; Minimization of electrodic adsorption; MLR; multiple linear regression; KF; Kalman filter; PCA; principal component analysis; PCR; principal component regressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; AA; arachidonic acid; COX; cyclooxygenase; d; deuterated; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy-docosahexaenoic acid; HEPE; hydroxy-eicosapentaenoic acid; HETE; hydroxy-eicosatetraenoic acid; HpETE; hydroperoxy-eicosatetraen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Compact accelerator-based neutron source; Neutron engineering diffraction; Time-of-flight; Resolution; Moderation time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; TEM; transmission electron microscopy/microscope; STEM; scanning transmission electron microscopy/microscope; ADF; annular dark field; SNR; signal to noise ratio; 3D; three-dimensional; POA; phase object approximation; Annular dark field aperture; Weak ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; 1,4-DHP; 1,4-dihydropyridines; SFC; supercritical fluid chromatography; 2p-HF-LPME; two-phase hollow fibre-based liquid-phase microextraction; DAD; diode array detector; HPLC; high-performance liquid chromatography; CE; capillary electrophoresis; CEC; cap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Closed-loop recycling counter-current chromatography; Non-ideal recycling equilibrium cell model; Resolution; Peak and chromatogram equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; UPC2; ultraperformance convergence chromatography; ABPR; pressure of automated backpressure regulator; CSP; chiral stationary phase; Rs; resolution; PSA; primary secondary amine; C18; octadecylsilane; GCB; graphitized carbon black; MRL; maximum residue le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; ACE; angiotensin-converting enzyme; Ang; angiotensin; D; deletion; EtBr; ethidium bromide; HCEFS; high constant electric field strength; HVPS; high-voltage power supply; I; insertion; LCEFS; low constant electric field strength; ME; microchip electrophore
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Nonpoint source pollution; Soil data; Data source; Resolution; Soil and Water Assessment Tool; Three Gorges Reservoir Region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Scarring; Retracting scar; Regeneration; Resolution; Collagen; ESWT; Histopathologic features;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; NFI; Europe; Resolution; Aggregation; Optimization; Forest inventory; Remote sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Electron cryo-microscopy; Resolution; Magnification anisotropy; Image correction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضوح یا قدرت تفکیک‌پذیری یا رزولوشن; Beam quality; Facula detector array; Resolution; Dynamic range; Measurement accuracy;