مطالعه مجدد

در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره مطالعه مجدد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مطالعه مجدد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Informatics; Retrospective study; Electronic health records; Validation; Natural language processing; Algorithm adaptability; Asthma ascertainment; Epidemiology; EHR; Electronic health record; NLP; Natural language processing; PAC; Predetermined asthma cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Veneer preparation; porcelain laminate; incisal edge; teeth; BJ; Butt joint; C; Edge chipping cracks; CAD/CAM; Computer-aided design and computer-aided manufacturing; FE; Feathered edge; I; Asymmetric inner cone crack; M; Median crack; O; Asymmetric outer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; SCNs; serous cystic neoplasms; MCNs; mucinous cystic neoplasms; IPMNs; intraductal papillary mucinous neoplasms; WON; walled-off necrosis; PNENs; pancreatic neuroendocrine neoplasms; SPNs; solid pseudopapillary neoplasms; EUS; endoscopic ultrasonography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; cardiovascular surgery; graft replacement; Gram-negative rod bacteremia; multivariate analyses; prognostic factor; retrospective study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Bone conduction; Hearing aids; Conductive hearing loss; Retrospective study; Postoperative complications; Conducción ósea; Prótesis auditivas; Hipoacusia de conducción; Estudio retrospectivo; Complicaciones postoperatorias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Bone conduction; Hearing aids; Conductive hearing loss; Retrospective study; Postoperative complications; Conducción ósea; Prótesis auditivas; Hipoacusia de conducción; Estudio retrospectivo; Complicaciones postoperatorias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Case-control study; Short-term follow-up; Cross-sectional design; Retrospective study; Prospective cohort study; Imaging biomarker; Imaging diagnostics; Prognosis; Osteoporosis; Osteoporotic fracture; Alzheimer's disease; Dementia; Hippocampus; MRI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Angioplasty and stenting; Carotid stenosis; Endarterectomy; Ischemic stroke; Prognosis; Retrospective study; Stroke; CAS; Carotid angioplasty and stenting; CEA; Carotid endarterectomy; CHS; Cerebral hyperperfusion syndrome; mRS; modified Rankin Scale; NIH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه مجدد; Schizophrenia; Urbanization; Selective migration; Drift; Odds ratio; Incidence rate ratio; Nationwide; Epidemiology; Prospective study; Retrospective study;