الکترویدیالیز معکوس

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره الکترویدیالیز معکوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترویدیالیز معکوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Nanofluidic energy generator; Reverse electrodialysis; Ion concentration gradient; Self-assembled nanoparticle; Energy harvesting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Reverse Electrodialysis; Salinity gradient power; Natural feeds; Electrochemical impedance spectroscopy; Uphill transport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Chemically non-isolated interface; Electrokinetic transport; Overlapped electric double layer; Reverse electrodialysis; Representative bulk layer model; Local surface charge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Salinity Gradient Power; Reverse electrodialysis; Ion exchange membranes; Fouling; Low-energy desalination; Hydrogen production; Techno-economic ANALYSIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; RED; Reverse electrodialysis; NCR; Non contact resistance; RIS; Resistances in series; SGP; Salinity gradient power; SWRO; Sea water reverse osmosis; EWI; Environment and Water Industry Programme; CEM; Cation exchange membranes; AEM; Anion exchange membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; CLPRO; Closed-Loop Pressure Retarded Osmosis; MED; Multi-Effect Distillation; RO; Reverse Osmosis; PRO; Pressure Retarded Osmosis; RED; Reverse Electrodialysis; DS; Draw Solution; FS; Feed Solution; CP; Concentration Polarization; DSPRO; Dual Stage Pressu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Reverse electrodialysis; Humidification-dehumidification; Greenhouse; Reverse osmosis; Desalination; Sustainable agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Reverse electrodialysis; Anion exchange membrane; Biofouling; Polydopamine; Electric current and field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Membrane potential; Counter-ion transport number; Space-charge model; Uniform potential model; Phenomenological transport coefficients; Reverse electrodialysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; CapMix; Capacitive mixing; CRED; Capacitive reverse electrodialysis; PRO; Pressure retarded osmosis; RED; Reverse electrodialysis; REP; Reduced extraction periods; SGE; Salinity gradient energy; SSS; Sea surface salinity; SST; Sea surface temperature; ZEP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; AEM; Anion exchange membrane; APE; Alkaline polymer electrolyte; ASM; Anion selective membrane; BL; Binder loading; CC-GDL; Catalyst coated gas diffusion layer; CEM; Cation exchange membrane; CL; Catalyst loading; EIS; Electrochemical impedance spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; Large scale electricity energy storage; Salinity gradient energy; Ion-exchange membranes; Flow batteries; Reverse electrodialysis; Aqueous based battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; ERS; Electrode Rinse Solution; RED; Reverse electrodialysis; SGP; Salinity gradient power; E-I; Stack potential vs external current curve (also called polarisation curve); Salinity gradient power; Brackish water; Brine; Natural solutions; REAPower;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترویدیالیز معکوس; AC; alternating current; A.C.; atomic composition (%); AEM; anion exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; CPE; constant phase element; DBL; diffusion boundary layer; DC; direct current; EDL; electrical double layer; EIS; electrochemical impedanc