تجزیه و تحلیل ROC

در این صفحه تعداد 176 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل ROC که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل ROC
مقالات ISI تجزیه و تحلیل ROC (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; Diagnostic accuracy; evidence-based medicine; evidence-based radiology; heterogeneity; literature search; meta-analysis; meta-regression; publication bias; receiver operating characteristic analysis; ROC analysis; sensitivity analyses; systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; AUC; area under the curve; BDI; Beck Depression inventory; CTQ; Childhood Traumatization Questionnaire; ERQ; Emotion Regulation Questionnaire; OB; olfactory bulb; PCL; PTSD Checklist for DSM-5; ROC; receiver operating characteristic; TIV; total intracrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; Probabilistic rainfall threshold; Logistic regression; Debris flow; Human-modified landscape; Tuscany; ROC analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; Anomaly detection; Computer network defense; Cyber security; Likelihood ratio detection; ROC analysis; Model misspecification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; ANOVA; analysis of variances; BMI; body mass index; EAT; epicardial adipose tissue; GIR; glucose infusion rate; ISI; insulin sensitivity index; ROC analysis; receiving operating characteristic curve analysis; SAD; sagittal abdominal diameter; VAT; viscera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; Hemoglobin; Vertebrate hemoglobin; Support vector machines; Confusion matrix; ROC analysis; Position specific scoring matrix; Hybrid approaches; PSSM; SVM; Fish hemoglobin; Amphibians hemoglobin; Reptiles hemoglobin; Aves hemoglobin; Mammalian hemoglobin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; Prostate cancer; SLC18A2; Diagnosis; Prognosis; Biomarkers; AN; Adjacent normal; BPH; Benign prostatic hyperplasia; CRPC; Castration-resistant prostate cancer; PIN; Prostate intraepithelial neoplasia; MPC; Metastatic prostate cancer; RP; Radical prostatec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; HCMV; human cytomegalovirus; ROC analysis; receiver-operator characteristic analysis; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; ARPE-19; adult retinal pigmented epithelial cell line; HELF; human embryonic lung fibroblasts; mAb; monoclonal antibody; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ROC; acute kidney injury; thoracic aorta surgery; cerebral protection; logistic regression analysis; ROC analysis; AKI; acute kidney injury; ASCP; antegrade selective cerebral perfusion; AUC; area under the curve; CI; confidence interval; CPB; cardiopulmonary