آشنایی با موضوع

اولین قسمتی که پس از ان خارج می شود ریشه می گویند ریشه گیاه را داخل نگه می دارد و مواد مورد نیاز برای رشد آن را از خاک گرفته و به گیاه وارد می کند. ریشه ها اندام هایی هستند که برای رشد و بقای گیاهان ضروری می باشند. رشد آن ها در خاک و منشعب شدنشان به گیاه کمک می کند تا آب و عناصر غذایی مورد نیاز خود را جذب نماید. ریشه ها برای انجام این مهم، نیازمند انرژی هستند و این انرژی را از طریق تنفس و مصرف اکسیژن به دست می آورند. شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک از عواملی هستند که بر میزان حجم ریشه و نحوه رشد آن اثر می گذارند. برای مثال، رشد طولی ریشه توسط میزان تخلخل، به اندازه منافذ و بی ثباتی ذرات خاک محدود می شود. هر یک از این عوامل در مقاومت مکانیکی ریشه نقش دارند. رطوبت زیاد خاک بشدت موجب کاهش رشد ریشه و کمیود اکسیژن می گردد. ریشه درختان به دمای خاک حساسیت ویژه ای دارد. در واقع، ریشه حساس ترین قسمت از اندام گیاه نسبت به میزان دمای خاک است. دمای مطلوب برای رشد مناسب ریشه 25-20 درجه سانتی گراد است. در دمای بیش از 35 درجه، تشکیل ریشه های جدید در پایه های Malus و Prunus متوقف می گردد. ریشه از خاک تغذیه می کند؛ بنابراین، هرچه میزان مواد غذایی در خاک بیشتر باشد، به همان میزان رشد ریشه نیز بیشتر می شود. تراوش مواد شیمیایی توسط گیاهان، بر رشد ریشه تاثیر نامطلوبی دارد. واکاری درختان در باغ ها، گاهی با ترکیبات سمی که از ریشه های در حال پوسیدن تولید می شوند، رابطه دارد.
در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره رشد ریشه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رشد ریشه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رشد ریشه; Core break; Fodder radish; Minirhizotron; Nitrogen uptake; Root growth; Root washCB, core break; FR, fodder radish; MR, minirhizotron; N, nitrogen; Nmin, mineral nitrogen; NT area, area where there is no tube and the area around the tube; REI, root end in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رشد ریشه; Deficit irrigation; Pruning wood; Prunus armeniaca; Root growth; Trunk growth; YieldETc, crop evapotranspiration; CDI, continuous deficit irrigation; RDIm, moderate regulated deficit irrigation; RDI, regulated deficit irrigation; RDIs, severe regulated de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رشد ریشه; QTL; Quantitative Traits Loci; MLH; Multiple Limitation Hypothesis; MRI; Magnetic Resonance Imaging; CT; Computed Tomography; Resource use efficiency; Low fertility soils; Abiotic stress; Root growth; Root architecture; Modeling; Nutrient uptake; Phenotyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رشد ریشه; Infrared thermometry; Photosynthetically Active Radiation (PAR); Leaf Area Index (LAI); Leaf Water Potential; Root Growth; Deficit irrigation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رشد ریشه; N; nitrogen; NUE; N use efficiency; NRE; N recovery efficiency; NAE; N agronomic efficiency; NR; nitrate reductase; GS; glutamine synthetase; Winter wheat; Night-warming; Nitrogen utilization efficiency; Root growth; Soil nitrogen supply; Apparent nitroge