رز بنگال

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره رز بنگال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رز بنگال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; 4-HHE; 4-hydroxy-hexenal; 4-HNE; 4-hydroxy-nonenal; AOX; alternative oxidases of electron transport chains; bZIP; basic leucine zipper (transcription factor); EGSSG/2GSH; glutathione half-cell reduction potential (in mV); Fv/Fm; maimum quantum yield of PS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; PANI; polyaniline; PAMPSA; poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; MB; methylene blue; RB; rose bengal; CV; crystal violet; MO; methyl orange; PR; procion red; OG; orange G; CBB; coomassie brilliant blue; RBBR; remazol brilliant blue R; AG; ali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; Nanocarrier; Endocytic pathways; Confocal microscopy; Cell uptake; Field flow fractionation; Biodegradable polyester; Carbocyanine dye; Chlorpromazine; Cytochalasin D; 1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate (DIL); Methyl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; Functionalized SiO2 nanoparticles; Rose bengal; 9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid; Photodynamic therapy; Singlet oxygen; Lung cancer cell lines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; AHPCS; allylhydridopolycarbosilane; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BPR; back pressure regulator; bpy; 2,2′-bipyridine; Bu; butyl; CFL; compact fluorescent lamp; DCB; 1,4-dicyanobenzene; de; diastereomeric excess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; PCI; photochemical internalization; BMP; bis(monoacylglycero)-phosphate; CPP; cell-penetrating peptide; Fl-CPP; fluorophore/cell-penetrating peptide conjugate; LUV; large unilamellar vesicle; NBT; nitro blue tetrazolium; PBS; phosphate buffered saline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; ABEI; N-(4-aminobutyl)-N-ethylisoluminol; Ab; Antibody; ADM; Adriamycin; AFP; Alpha fetoprotein; Ag; Antigen; ALP; Alkaline phosphatase; ATP; Adenosine triphosphate; bbc-DL-DNA; bio-bar-code dendrimer-like DNA; BPE; Biophoton emission; CA; Carcinoma antig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رز بنگال; ROS; reactive oxygen species; DNA; Deoxyribonucleic acid; AGE; agarose gel electrophoresis; 1O2; Singlet oxygen; NH; amino groups; UHPLC-QTOF-MS2; Ultra high-performance liquid chromatography with quadrupole time-of-flight mass spectrometry; UHPLC-QQQ-MS2