پارگی

در این صفحه تعداد 474 مقاله تخصصی درباره پارگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پارگی
مقالات ISI پارگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Dorsal tangential view; Distal radius fracture; Extensor tendon; Complication; Screw penetration; Rupture; Attrition; Incidence tangentielle dorsale; Fracture de l'extrémité distale du radius; Tendons extenseurs; Complications; Saillie de la vis; Rupt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Rupture; Patellar ligament; Knee arthroplasty; Transplantation; Allografts; Ruptura; Ligamento patelar; Artroplastia do joelho; Transplante; Aloenxerto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Elbow/injuries; Rupture; Reconstructive surgical procedures; Treatment outcome; Cotovelo/lesões; Ruptura; Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos; Resultado de tratamento;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Tendon injuries; Finger injuries; Reproducibility of results; Classification; Rupture; Acquired hand deformities; Traumatismos dos tendões; Traumatismos dos dedos; Reprodutibilidade dos testes; Classificação; Ruptura; Deformidades adquiridas da mão;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Anterior communicating artery; Intracranial aneurysm; Morphology; Rupture; ACA; Anterior cerebral artery; ACoA; Anterior communicating artery; ACoAA; Anterior communicating artery aneurysm; ICA; Internal carotid artery; MCAA; Middle cerebral artery aneury
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Hemodynamics; Intracranial aneurysm/TH; Rupture; Stents/AE; DSA; Digital subtraction angiography; FD; Flow diverter; ICA; Internal carotid artery; PED; Pipeline Embolization Device;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارگی; Female; Intracranial aneurysm; Passive smoking; Risk factors; Rupture; CI; Confidence interval; HRT; Hormone replacement therapy; IA; Intracranial aneurysm; IAR; Intracranial aneurysm rupture; OR; Odds ratio; SAH; Subarachnoid hemorrhage;