کراتوز زردرنگ

در این صفحه تعداد 31 مقاله تخصصی درباره کراتوز زردرنگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کراتوز زردرنگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کراتوز زردرنگ; dermoscopy; information and communication technologies; melanoma; nonmelanoma skin cancer; pigmented lesions; seborrheic keratosis; teledermatology; teledermoscopy; CI; confidence interval; CTC; clinical teleconsultation; OR; odds ratio; TD; teledermatolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کراتوز زردرنگ; SK; seborrheic keratosis; FGFR3; somatic fibroblast growth factor receptor 3; ATRA; all-trans retinoic acid; HB-EGF; heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; MN; microneedle; HE; hematoxylin and e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کراتوز زردرنگ; basal cell carcinoma; dermoscopy; nonpigmented skin tumors; seborrheic keratosis; squamous cell carcinoma; vesselsAHM, amelanotic/hypomelanotic melanoma; AK, actinic keratosis; BCC, basal cell carcinoma; BD, Bowen disease; CCA, clear cell acanthoma; CMN,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کراتوز زردرنگ; EIC; epidermoid inclusion cyst; EV; epidermodysplasia verruciformis; HPV; human papillomavirus; PCR; polymerase chain reaction; SCC; squamous cell carcinoma; SK; seborrheic keratosis; UV; ultraviolet light;