آشنایی با موضوع

ناهمسانگردی لرزه ای یک اصطلاح مورد استفاده در زلزله شناسی برای توصیف وابستگی جهت سرعت امواج لرزه ای در یک محیط (سنگ) در زمین است. ناهمسانگردی لرزه ای تغییر سرعت امواج لرزه‌ای در نتیجۀ تغییر راستای انتشار و تغییر جهت قطبیدگی است. ناهمسانگردی لرزه ای می تواند به عنوان وابستگی سرعت در جهت و یا بر زاویه تعریف شود. دو نوع اصلی ناهمسانگردی وجود دارد، هر دو آنها همسانی عرضی (همگرایی عرضی نامیده می شود زیرا همگرایی در سطح افقی یا عمودی وجود دارد) یا ناهمسانگردی قطبی نامیده می شود.
در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره ناهمسانگردی لرزه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ناهمسانگردی لرزه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناهمسانگردی لرزه ای; Seismic anisotropy; Shear wave splitting; Subduction zone processes; Kinematics of upper mantle deformation; Eastern Mediterranean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناهمسانگردی لرزه ای; Tibet and Yunnan; ChinArray; shear-wave splitting; seismic anisotropy; lithospheric coupling; asthenospheric flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناهمسانگردی لرزه ای; Pyroxene plagioclase texture; Neutron diffraction; Anorthosite; Elastic properties; Seismic anisotropy; Grenville province
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناهمسانگردی لرزه ای; Earthquake; Santorini Volcanic Complex; Seismic anisotropy; APE model; Temporal variation of normalized time delays; Stress forecast