آسیب پذیری لرزه ای

در این صفحه تعداد 105 مقاله تخصصی درباره آسیب پذیری لرزه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آسیب پذیری لرزه ای
مقالات ISI آسیب پذیری لرزه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Adobe historic constructions; Seismic vulnerability; Structural assessment; Nonlinear pushover analysis; Nonlinear dynamic analysis; Damage survey; Sonic tests; Dynamic identification tests; Limit analysis; Homogeneous modelling approach; Displacement bas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; MCS; Mercalli-Cancani-Sieberg; AeDES; Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica (Usability and Damage during a Seismic Emergency); PCA; Principal Component Analysis; Seismic vulnerability; Vulnerability classes; Rapid visual screening; Building paramete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Single-leaf vault; Seismic vulnerability; Direct bending; Local mechanism, strengthening; Passive confinement; Restraining structure; Extrados technique; Plywood structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Earthquake loading; FE Modelling; 3D smeared crack model; Equivalent Frame Method; Nonlinear static analysis; School buildings; Seismic vulnerability; Typical seismic vulnerabilities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Himalaya; Uttarakhand; Earthquake; Seismic vulnerability; Damageability; Building performance; Vulnerability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Strong earthquakes; Historical towers; Old masonry; Failure mechanisms; Damage assessment; Seismic vulnerability; Validated virtual models; Nonlinear Finite Element Method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Seismic vulnerability; R.c. framed structures; Axial load–biaxial bending moment interaction; Nonlinear static analysis; Capacity domains
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Masonry cores; Seismic vulnerability; Cultural heritage; Compressive strength; Moderately destructive tests; Brick anisotropy; Mortar characterization; Double punch test; Mercury intrusion porosimetry; Digital image correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب پذیری لرزه ای; Haussmann architectural heritage; Proportions; Seismic vulnerability; Fundamental period; Masonry structure; Computer modeling; Seismic design