روش استخراج متوالی

در این صفحه تعداد 45 مقاله تخصصی درباره روش استخراج متوالی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش استخراج متوالی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش استخراج متوالی; Vanadium availability; Depth function of vanadium in soils; Sequential extraction procedure; Trace elements (TEs); Canonical discrimination analysis (CDA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش استخراج متوالی; Leaching experiment; Sequential extraction procedure; Heavy metals; Fractionation dynamics; Calcium carbonate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش استخراج متوالی; NORM; Sequential extraction procedure; Soil-to-plant transfer; Uranium; CEC; cation exchange capacity; CV; coefficient of variation; OM; organic matter; TF; transfer factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش استخراج متوالی; SPF; secondary-phase fraction; SEP; sequential extraction procedure; CIZ; chemical industry zone; DPIZ; dyeing and paper-making industry zone; SPIZ; smelting and plating industry zone; LBZ; livestock breeding zone; VPZ; vegetable production zone; Heavy me