حوضه سیچوان

در این صفحه تعداد 270 مقاله تخصصی درباره حوضه سیچوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حوضه سیچوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sulfide-bearing gas field water; Coagulation; Desulfurization; Chemical oxidation; Standard discharge; Ammonia nitrogen; Chloride; Cryogenic multi-efficacy distillation; Sichuan Basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Shale gas; Horizontal well; Casing deformation; Staged fracturing; Staged fracturing with sand plug; Staged fracturing with temporary plugging ball; Field test; Sichuan Basin; Changning and Weiyuan Blocks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Shale gas; Sustained annulus pressure; Hydraulic fracturing; Cement sheath integrity; Micro-annulus; Plastic deformation; Interfacial bonding strength; Young's modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Shale gas; Horizontal well; Cementing; Casing running; Anti-channeling ductile slurry; Spacer fluid; Set cement; Strength; Elastic modulus; Sichuan basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Changning-Weiyuan shale gas national demonstration zone; Engineering series; Drilling-fracturing; Drilling-production & transportation; Fracturing-production & transportation; Large-scale benefit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Sedimentary characteristics; Structural evolution; Multi-layer; Natural gas; Hydrocarbon accumulation characteristics; Enrichment laws; Exploration domains;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Natural gas; Golden era; Resources; Exploration rate; Reserves; Production rate; Five major projects for enhancing both natural gas reserves and productivity; PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; shale; lithofacies; sedimentary facies; Lower Cambrian Qiongzhusi Formation; Lower Cambrian Meishucun Formation; Upper Yangtze area; Sichuan Basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Changning Block; Late Cambrian-Early Silurian; Shale gas; Horizontal well; Productivity evaluation; Prediction model; Technical parameter; Development design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sapropelic organic matter; Kerogen degradation gas; Oil cracking gas; Genetic discrimination; Sinian-Cambrian formation; Gaoshiti-Moxi region; Sichuan Basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Cambrian; Carbonate & evaporite paragenesis; Palaeotectonic framework; Stratigraphic sequence; Gypsumsalt rocks; Sedimentary model; Reservoir distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Tibetan Plateau; Alluvial sediment; Aeolian deposit; Compositional maturity; Isotopic tracing; Dust provenance; Pedogenic concretions; Sedimentary hiatus; Strata age;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Southeast; Marine facies; Large Jiaoshiba shale gas field; Horizontal well; High-precision 3D seismic exploration; Stereoscopic exploration; Sweet spot prediction; Hydrocarbon information;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حوضه سیچوان; Sichuan Basin; Old gas field; Secondary development; Active water invasion; Multiple sets of storage-seepage body; Drainage system; Well pattern; Pipe network; Low permeable reserves producing; Recovery factor;