آشنایی با موضوع

دود سیلیکا که به میکروسیلیکا یا دود سیلیکا سوزانده ارجاع داده می شود ماده ای فرعی است که به عنوان پوزولان استفاده می شود. این محصول فرعی نتیجه کاهش کورتز خالص به همراه زغال سنگ در کوره قوس الکتریکی در تولید سیلیکون یا آلیاژ سیلیکون آهنی است. دود سیلیکا به عنوان بخار اکسید شده از کوره های C ْ ۲۰۰۰ بالا می رود. زمانی که سرد می شود، منقبض می گردد و در کیسه های بزرگ پارچه ای جمع آوری می گردد. سپس دود سیلیکای منقبض شده برای برداشتن ناخالصی های کنترل اندازه اجزا پردازش می شوند. سپس دود سیلیکای منقبض شده ضرورتاً دی اکسید سیلیکون در شکل غیر کریستالی می باشد. چون آن یک ماده ای است که شبیه خاکستر پرندگان در حال پرواز می باشد دارای شکل کروی است. به همراه اجزایی کمتر از cm 1 در دیامتر و دیامتر متوسط حدود cm 1 و خیلی نرم می باشد و حدود ۱۰۰۰ بار کمتر از اجزای سیمان می باشد. تراکم نسبی دود سیلیکا در حیطه ۲۰ و ۲ تا ۲۵ و ۲ می باشد اما می تواند به زیاد ۵ و ۲ نیز باشد. فشردگی انبوه دود سیلیکا از ۱۳۰ تا Kg/m۳ ۴۳۰ متفاوت می باشد. دود سیلیکا به شکل پودر سفت بوده اما در شکل مایع متداول تر است. دود سیلیکا در کنار توده کل مواد سیمان سازی در مقادیر بین % ۵ و % ۱۰ هستند. آن در کاربردهایی که مقدار زیادی نفوذ ناپذیری نیاز می شود و در سیمان تقویت شده به کار می رود. میکروسیلیس یا دوده سیلیسی که به عنوان ماده پرکننده ی اجزای تشکیل دهنده ی بتن عمل میکند، ماده ی سیلیسی ریزی است که ذرات آن ۵۰ تا ۱۰۰ برابر از ذرات سیمان کوچکتر بوده و باعث چسبندگی ذرات بین سیمان می شود. همچنین این ماده چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را تا حد قابل قبولی افزایش می دهد. میکروسیلیس ماده ای بسیار نرم و به شکل پودر می باشد و حاوی مواد غیربلوری با قطرهای بین ۰. ۲ تا ۰. ۵ میکرون است. میزان سیلیس در این ماده معموالً مقداری بین ۸۵ تا ۹۸ درصد است که میزان دقیق آن بستگی به نوع محصول کوره و کارخانه ی سیلیس دارد. در کوره هایی که مجهز به سیستم بازیابی حرارتی می باشند اگر دمای گاز خروجی حدود ۸۰۰ درجه سانتیگراد باشد، آنگاه میکروسیلیس یا دوده سیلیسی حاصل دارای رنگ روشن است. در صورتی که دمای گاز خروجی حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد باشد مقداری کربن سوخته در آن باقی می ماند و در نتیجه سیلیس خاکستری رنگ تولید می شود.
در این صفحه تعداد 575 مقاله تخصصی درباره دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Thermal characteristics; Dielectric characteristics; Nitrile butadiene rubber (NBR); Silica fume; Quartz; Hybrid filler; TEM; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Nanostructured silica; Silica fume; Sol-gel method; Pozzolanic reactivity; Electrical conductivity variation measurements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Concrete durability; Chloride penetration resistance; Total charge passed; Fly ash; Silica fume; Freezing-thawing; Chloride attack; Sodium chloride concentration; Interaction between freezing-thawing and chloride attack;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Self-consolidating concrete; Vibrated rubberized concrete; Crumb rubber; Silica fume; Supplementary cementitious materials; Fresh properties; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Self-consolidating lightweight concrete; Natural zeolite; Silica fume; Metakaolin; Fly ash; Rapid chloride migration test; Portland limestone cement; Pozzolanic material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; High performance concrete; Calcined Czech claystone; Silica fume; Microstructure; Mechanical properties; Durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Brittleness; Fiber reinforced concrete; Fracture energy; Mechanical strength; Metakaolin; Self compacting concrete; Shrinkage; Silica fume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Magnesium potassium phosphate cement (MKPC); Limestone powder; Silica fume; Seawater erosion; Compressive strength; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Silica fume; Natural pozzolan; Concrete strength; Permeability; Optimization; Simplex-lattice design; Modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Coral aggregate concrete; Fly ash; Silica fume; Compressive strength; Splitting tensile strength; Capillary water sorptivity; Chloride penetration; Micro-hardness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Alkali activated slag; Ambient curing; Compressive strength; Chloride durability; Bond strength; Nanosilica; Silica fume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Natural hydraulic lime; Isobutyltriethoxysilane; Silica fume; Pore structure; High durability; Mechanical strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Graphene Oxide Nanosheets dispersions; Cement mortar; Mechanical properties; Silica Fume; Metakaolin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Chloride binding; Cold temperatures; Concrete; Coupled environmental effects; Exposure conditions; C/S; CaO/SiO2; C-S-H; calcium silicate hydrate; GGBFS; ground granulated blast furnace slag; GU; general use cement; MK; metakaolin; SCM; supplementary ceme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Silica fume; GGBS; Hybrid-fiber-reinforced concrete; Double hooked-end steel fibers; Polyvinyl alcohol fibers; Flexural behavior; Rapid chloride migration test; Electrical resistivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Recycled aggregate concrete; High temperature; Silica fume; Waste paper sludge ash; Fly ash; Metakaolin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Binary cements; Carbonation; Chloride ingress; Compressive strength; Drying shrinkage; Freezing-thawing; Metakaolin; Portland cement; Silica fume; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; CH; Calcium hydroxide; C-S-H; Calcium silicate hydrate; FA; Fly ash; ITZ; Interfacial transition zone; GGBFS; Ground granulated blast furnace slag; GWC; Ground waste ceramic; NP; Nanoparticle; OPC; Ordinary portland cement; RHA; Rice husk ash; SSA; Specif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Silica fume; Super plasticizer; Coconut fiber; Medium strength concrete; Medium strength coconut fiber reinforced concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Concrete; Setting; Silica fume; Ultrasonic pulse velocity; Guided waves; Acoustic emission; Compressive strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; ACI; American Concrete Institute; ASR; Alkali-Silica Reaction; ASTM; American Society for testing Materials; BCA; Benefit-Cost Analysis; BFB; asalt Fiber; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; CTE; Coefficient of Thermal Expansion; DHE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Ultra-high performance cementitious composite; Rheology; Yield stress; Superplasticizer; Silica fume; White cement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Ordinary Portland Cement; Pozzolans; Fly ash; Metakaolin; Silica fume; Ggbs; Consistency; Initial and final setting times;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دود سیلیکا، فوم سیلیکا، میکروسیلیکا; Self-compacting concrete; Pumice; Silica fume; Fly ash; Slag; Fresh properties; SP demand; Slump loss; Compressive strength;