سیمز

در این صفحه تعداد 961 مقاله تخصصی درباره سیمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; HNE; 4-hydroxynonenal; NMR; nuclear magnetic resonance; MS; mass spectrometry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; CE-MS; capillary electrophoresis-mass spectrometry; MALDI-IMS; matrix-assisted lase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AAO; anodic aluminum oxide; ALP; alkaline phosphatase; ANSC; adult neural stem cell; AR; aspect ratio; BCP; block copolymers; BSA; bovine serum albumin; CEC; corneal epithelial cells; CHO; Chinese hamst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; Mass spectrometry; Metallodrugs; Metallomics; Mode of action; Molecular target identification; CZE; capillary zone electrophoresis; ESI; electrospray ionization; FITExP; functional identification of target by expression proteomics; HPLC; high performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; AAS; atomic absorption spectrometry; AuNPs; gold nanoparticles; Az; azotobactin; BSA; bovine serum albumin; CMCP; critical metal concentrations for pyoverdine; CV; cyclic voltammetry; CPG; controlled pore glass; DFB; desferrioxamine B; FI; flow injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; Liparidae; Macrouridae; Microchemistry; Age estimation; Thermal history; SIMS; Notoliparis; Pseudoliparis; Careproctus; Coryphaenoides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; Characterization; Nanomedicine; Regulatory; Biological systems; Quality control; AFM; Atomic force microscopy; API; Active pharmaceutical ingredient; BSAI; Biological Surface Adsorption Index; CARPA; Complement activation related pseudo allergy; CRO; Cont
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; X-ray reflectivity; Polarized neutron reflectivity; Interdiffusion; Self-diffusion; Intermetallic alloy phases; Annealing; Diffusion length; Solid state reaction; Activation energy for diffusion; Ni/Al, Ni/Ti and Ni/Ge multilayers; XRD; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; aH2O; water activity; AML; axial melt lens; AS1; analytical session 1; AS2; analytical session 2; BSE; backscattered electron; EPMA; electron probe micro-analyzer; fO2; oxygen fugacity; HFSE; high-field-strength elements; HPM; hydrous partial melting; HRE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; Organic matrices; Nanoparticles; Ionic liquids; Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS); Surface enhanced laser desorption/ionization mass spectrometry (SELDI-MS); 9-AA; 9-aminoacridine; APCI; atmospheric pressure chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; 2D; Two-Dimensional; 2DEG; Two-Dimensional Electron Gas; 2DPS; Two-Dimensionally-Periodic Slab; 3D; Three-Dimensional; AES; Auger Electron Spectroscopy; AFM; Atomic Force Microscopy; ARUPS; Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy; B3LYP; Bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; DESI, mass spectrometric imaging; MALDI; Margin assessment; Mass spectrometry; REIMS; Metabolic fingerprint; Surgery; Intraoperative; Cancer; 2-HG; 2-hydroxyglutarate; CBS-MS; coated blade spray mass spectrometry; CT; computed tomography; CUSA; Cavitron u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیمز; Chol; cholesterol; BODIPY; boron dipyrromethene difluoride; CDC; cholesterol-dependent cytolysins; CHO; Chinese hamster ovary; CTL; cholestatrienol; DHE; dehydroergosterol; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3