بستر متحرک متحرک

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره بستر متحرک متحرک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بستر متحرک متحرک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; AC; Analytical centrifugation; AgNPs; Silver nanoparticles; AUC; Analytical ultracentrifugation; AuNPs; Gold nanoparticles; CCD; charge-coupled device; DAD; Diode-array detector; FFF; Field-flow fractionation; HPLC; High performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; MOF; metal-organic framework; PCP; porous coordination polymer; PSA; pressure swing adsorption; TSA; temperature swing adsorption; VSA; vacuum swing adsorption; EPA; United States Environmental Protection Agency; EEA; European Environment Agency; SMB; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; SUT; single-use technology; CMOs; contract manufacturing organisation(s); mAb; monoclonal antibody; BSL; biosafety level; CIP; cleaning-in-place; SIP; sterilisation-in-place; WFI; water for injection; DSP; downstream processing; CHO; Chinese hamster ovary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; AAc; acrylic acid; A15; Amberlyst 15; BAc; butyl acrylate; Conv; reaction conversion (%); DC; distillation column; DesC; desorbent consumption (LBut kgBAc−1); gPROMS; general process modelling system; IS; industrial scale; N-BuOH; N-butanol; Perv; perv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; Preparative; Chromatography; SMB; Superstructure; Optimization; SOMC; 3Z; Three zone; 3ZR; Three zone with partial recycle; CF; Constant flow; D/F; Desorbent to feed (ratio); I-SMB; Intermittent SMB; I-SMBv; I-SMB variant; OSS; Outlet stream swing; OSSv;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; Single-chain Fragment variable antibody; Immobilized metal ion affinity chromatography; Simulated moving bed; Histidine-tagged recombinant protein purification; Bacterial expression; Adsorption equilibrium constants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بستر متحرک متحرک; CV; column volume; CSS; cyclic steady state; DSP; downstream processing; DBC10%; dynamic binding capacity (10% breakthrough); GMEM; glasgow minimal essential medium; HA assay; hemagglutination assay; HA; hemagglutinin antigen; IAV; influenza virus A/PR/8/