آلبدو تنها پراکندگی

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره آلبدو تنها پراکندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلبدو تنها پراکندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; Aerosol radiative forcing; Single scattering albedo; Rayleigh optics; Geometric optics; Complex refractive index; Mie theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; Aerosol; Radiative forcing; Radiative forcing efficiency; Single scattering albedo; Biomass burning; Smoke;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; Aerosol optical depth; Ångström exponent; Single scattering albedo; Aerosol size distribution; Refractive index; Central China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; Carbonaceous aerosols; Aerosol optical depth; Single scattering albedo; Mass concentration; Size exponent; Fine and coarse mode fraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; Aerosol optical depth; Ångström parameters; Single scattering albedo; Indo Gangetic plain; Fine mode fraction; Absorbing aerosol type; Organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلبدو تنها پراکندگی; ALDX; higher aldehyde; AOD; aerosol optical depth; CAM; community atmosphere model; CAMRT; radiative transfer scheme of community atmosphere model; CB05 or CB-IV; Carbon Bond mechanism; CMAQ; community multiscale air quality; DRF; direct radiative forcing