عوامل اجتماعی-اقتصادی

در این صفحه تعداد 545 مقاله تخصصی درباره عوامل اجتماعی-اقتصادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل اجتماعی-اقتصادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Disabled children; Mothers; Social capital; Social determinants of health; Socioeconomic factors; Social isolation; Social support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; prostatic neoplasms; prostate-specific antigen; mass screening; socioeconomic factors; mortality; NH; nonHispanic; NHIS; National Health Interview Survey; PM; predicted marginal; PSA; prostate specific antigen; RR; rate ratio; SEER; Surveillance, Epidemio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; UIP; Universal Immunization Program; EPI; Expanded Program on Immunization; DLHS; District Level Household and Facility Survey; BCG; Bacillus Calmette-Guerin; DPT; Diphtheria-Pertussis-Tetanus; OPV; Oral Polio Vaccine; NFHS; National Family Health Survey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Inequality; Income; Socioeconomic factors; Poverty; Preterm; Desigualdades; Renda; Fatores socioeconômicos; Pobreza; Prematuro;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Inequality; Income; Socioeconomic factors; Poverty; Preterm; Desigualdades; Renda; Fatores socioeconômicos; Pobreza; Prematuro;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Urban metabolism; Building and infrastructure; Material-flow analysis; Cement; Sand and gravel; Socioeconomic factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Bullying; Schools; Adolescent; Epidemiology; Surveys and questionnaires; Population surveillance; Socioeconomic factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; asthma; socioeconomic factors; prematurity; BPD; Bronchopulmonary dysplasia; ELGAN; Extremely low gestational age newborns; ETS; Environmental tobacco smoke; iNO; Inhaled nitric oxide; RSV; Respiratory syncytial virus; SES; Socioeconomic status; TOLSURF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; SSA; sub-Saharan Africa; IMR; incidence-to-mortality ratio; HPV; human papillomavirus; LMIC; low-and middle-income countries; IARC; International Agency for Research on Cancer; DHS; USAID's Demographic and Health Survey; GDP; gross domestic product; Ute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Health behaviour; Life style; Socioeconomic factors; Longitudinal studies; Cohort studies; Cluster analysis; Models, statistical; Factor analysis, statistical; Public policy; Health policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Landmine injuries in Bosnia-Herzegovina; Long-term follow up of landmine injuries; Blast injuries and complications; Healthcare accessibility; Socioeconomic factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Prevalence; dental caries; dental plaque index; DMF index; socioeconomic factors; Prevalencia; caries dental; índice de placa dental; índice COP; factores socioeconómicos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; 3D-CRT; three-dimensional conformal radiation therapy; AP-PA; anteroposterior and posteroanterior fields; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CTC-AE; Common Terminology Criteria for Adverse Events; DM; diabetes mellitus; EBRT; external beam rad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Breast reconstruction; Breast cancer; Outcomes research; Socioeconomic factors; Public health; Patient-reported outcomes; Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium; MROC; Patient Reported Outcome; PRO; Patient-Reported Outcomes Measurement Information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل اجتماعی-اقتصادی; Obesity; Smoking; Smoking cessation; Exercise; Risk factors; Socioeconomic factors; Health care access; Health care providers; Affordable Care Act; Epidemiology;