سولفات سدیم

در این صفحه تعداد 148 مقاله تخصصی درباره سولفات سدیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولفات سدیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; CDS; draw solution concentration; CSPSf; SPSf content; CTA; cellulose triacetate; DMAc; dimethylacetamide; FESEM; field emission scanning electron microscope; FO; forward osmosis; HPD; hydraulic pressure driven; ICP; internal concentration polarization; J
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; Hot corrosion; Coating; HVOF; Plasma spray; Thermal spray; Cermet; Ceramic; Design of experiment; Poppet valve; Diesel engine; Vanadium oxide; Sodium sulfate; Mullite; Silica;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; CK; creatinine kinase; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DPPH; 2,2′-diphenylpicrylhydrazyl; DTNB; 5,5′-dithiobis(2-nitro-benzoic acid); FMD; flow-mediated dilatation; GSH; redused glutathione; HCl; hydrochloric acid; HDL; high density lipoprotein chol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; CDCl3; Deuterated chloroform; CH2Cl2; Methylene dichloride; 13C NMR; Carbon-13 nuclear magnetic resonance; CoMFA; Comparative molecular field analysis; CuBr.Me2S; Copper bromide dimethyl sulfide; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DMSO; Dimethyl sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; calcd; calculated; CH2Cl2; dichloromethane; CNS; central nervous system; DMSO; dimethyl sulfoxide; [3H]DTG; [3H]ditolylguanidine; DTTA; di-p-toluoyl tartaric acid; EBP; emopamil binding protein; ee; enantiomeric excess; EOB; end of bombardment; EtOH; etha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم; EEDQ; N-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline; DEPC; diethyl phosphorocyanidate; DPPA; diphenyl phosphoryl azide; SO3-TEA; sulfur trioxide-triethylamine complex; SO3-TMA; sulfur trioxide-trimethylamine complex; SO3-DMA; sulfur trioxide-N,N-dimethyl