زیست توده میکروبی خاک

در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره زیست توده میکروبی خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیست توده میکروبی خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Element stoichiometry; Extracellular enzyme activity; Soil microbial biomass; Soil organic matter turnover; Priming effect; Structural equation models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Air pollution; Calluna vulgaris heathland; Plant-litter-soil nutrient relationship; Extracellular enzymatic activity; Soil microbial biomass; Ericoid mycorrhizal colonization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Soil organic carbon; Soil microbial biomass; 14C-labelling; Dissolved organic carbon; Depth; Mineralisation; Floodplain; Stoichiometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; GHG; greenhouse gas; PLFA; phospholipid fatty acid; Soil quality; Phospholipid fatty acid analysis; Soil microbial biomass; Extreme weather event; Waterlogging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Drying-rewetting; Dissolved phosphorus; Soil microbial biomass; Saprotrophic fungi; Gram-positive bacteria; Gram-negative bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Soil microbial biomass; Archipelago; Multiple gradient system; Spatial distribution; Island ecosystem; SMB; soil microbial biomass; SMBC; SMB carbon; SMBN; SMB nitrogen; SMBP; SMB phosphorus; TJI; Tuoji Island; DQI; Daqin Island; XQI; Xiaoqin Island; NHCI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Aboveground-belowground interactions; Basal respiration; Biodiversity-ecosystem functioning; Jena experiment; Soil microbial biomass;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Carbon sequestration; Land use change; Microbial community structure; Nitrogen transformation; Plant-microbial interaction; Soil microbial biomass;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Myclobutanil; Soil microbial biomass; Soil respiration; Soil nitrogen transformations; Ammonia-oxidizing archaea; Ammonia-oxidizing bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; SOC; soil organic carbon; SR; soil respiration; SMR; soil microbial respiration; SMB; soil microbial biomass; HTFs; high tidal flats; LTFs; low tidal flats; Soil microbial community; Soil heterotrophic and autotrophic microbial activities; Soil carbon tur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Crop residues; Land equivalent ratio; Phaeozem; Soil light fraction; Soil microbial biomass; Soil organic carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Biochar production temperature; Pyrolysis feedstocks; Biochar–microbial interactions; Soil microbial biomass; Microbial community structure; pH; Texture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Biological indicators; FDA; Soil microbial biomass; Soil organic matter; Soil quality indicators; Water soluble phenols
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; Chronosequence; Community structure; Microbial activity; Pyrosequencing; Plant–soil interactions; Soil bacterial communities; Soil microbial biomass; Soil nutrients
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست توده میکروبی خاک; LEA, lipid-extracted algae; WS, wheat strawSoil carbon; Nitrogen; Microalgae residue; Mineralization; Soil microbial biomass; Soil salinity