محتوای آب خاک

در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره محتوای آب خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محتوای آب خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; Sandy loam soil; Soil water content; Watertable depth; Evapotranspiration; Subsurface drainage; Soil strength; Lower plastic limit; Workability; HYDRUS (2D/3D);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; HIS; heat sensitivity index; HAI; heat acclimation index; WUE; water used efficiency; NA; non-acclimated; HA; heat-acclimated; SWC%; soil water content; PS II; Photosystem II; Abiotic stress; Heat acclimation; Heat sensitivity; Photosynthesis; Triticum ae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; Soil respiration; Autotrophic component; Heterotrophic component; Mycorrhiza; GPP; Grassland; ASRS; automated soil respiration system; BD; bulk density; EC; eddy covariance; Exc; control (no exclusion) treatment; Exr; root-exclusion treatment; Exrm; root-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; SOC and LOC; soil and litter organic carbon; STN and LTN; soil and litter total nitrogen; STP and LTP; soil and litter total phosphorus; SCN and LCN; soil and litter C:N ratio; SCP and LCP; soil and litter C:P ratio; SNP and LNP; soil and litter N:P ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; AWF; Augsburg Western Forests; CCF; Continuous Cover Forestry; eta; actual evapotranspiration; fc; field capacity; FMM; Forest Management Model; GSS; species-specific growing space share; GWR; groundwater recharge; h; tree height; Lnr; soil layer number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; Soil CO2 efflux; Soil temperature and moisture; Root-trenching; Carbon turnover rate; Forest succession; Global change; Ecosystem ecology; RS; soil respiration; RH; heterotrophic respiration; RA; autotrophic respiration; SWC; soil water content; SWB; soil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; Grazing intensity; Soil organic carbon; Carbon input; Carbon transformation; Soil respiration; Soil microenvironment; ρ; soil bulk density; AGB; aboveground biomass; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; PMC; potentially mineraliz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; Proximal gamma-ray spectroscopy; Soil water content; Mass attenuation coefficient; GEANT4; Gamma-ray spectra reconstruction; NaI spectrometer; Photon Field Building; (PFB); Gamma Spectrum Reconstruction; (GSR); Photon Field Layer; (PFL); Full Spectrum Ana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; ΔΨ; water potential difference; T; leaf transpiration; E0; transpiration into gas exchange chamber; E; E0 on root length basis; ΨSoil; soil water potential; ΨLeaf; leaf water potential; ΨRoot xylem; root xylem water potential; gs; stomatal conductanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; WTD; water table depth; SWC; soil water content; SWP; soil water potential; SWS; soil water storage; SWSC; soil water storage change; Arid region; Soil water movement; Groundwater table; Stable isotopes; Cotton field; Drip irrigation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; AK; Available potassium; ALP; Alkaline phosphatase; AP; Acid phosphatase; ARS; Arylsulfatase; BGL; β-Glucosidase; CV; Coefficient of variation; DFA; Discriminant function analysis; DHA; Dehydrogenase; DOC; Dissolved organic carbon; DOM; Dissolved organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; AFP; air-filled porosity; AW; available water; Bd; bulk density; Bdc; critical soil bulk density; CV; coefficient of variation; Dp; soil particle density; ETc; crop evapotranspiration; F; frequency that the soil water content fell inside the LLWR; FC; fie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای آب خاک; CT; conventional tillage; ZT; zero tillage; PNB; permanent narrow beds; PBB; permanent broad beds; ZT + R; ZT with residue; PNB + R; PNB with residue; PBB + R; PBB with residue; RWU; root water uptake; RLD; root length density; SWC; soil water conte