آندوگلین محلول

در این صفحه تعداد 42 مقاله تخصصی درباره آندوگلین محلول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آندوگلین محلول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; AT1-AA; angiotensin II type 1 receptor agonistic autoantibodies; ATF; activating transcription factor; CH; chronic hypertension; dNK; decidual NK cell; ECM; extracellular matrix; eIF2a; eukaryotic initiation factor 2 subunit a; ER; endoplasmatic reticulum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; A-disintegrin and metalloprotease 12; alpha fetoprotein; biomarker; fetal biometry; fetal death; human chorionic gonadotropin; human placental lactogen; inhibin; models; placenta; placental growth factor; placental protein 13; prediction; pregnancy-associ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; Choline; Placenta; Inflammation; Angiogenesis; Fetal sex; Vegfa; vascular endothelial growth factor; Pgf; placental growth factor; sFLT1; soluble fms-like tyrosine kinase-1; sENG; soluble endoglin; Tnf; tumor necrosis factor alpha; Il6; interleukin 6; Il1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; BP; blood pressure; ECM; extracellular matrix; HELLP; hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets; HIF; hypoxia-inducible factor; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; HTN-Preg; hypertension-in-pregnancy; IUGR; intrauterine growth restr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; early-onset preeclampsia; placental growth factor; racial-ethnic differences; soluble endoglin; soluble vascular endothelial growth factor receptor-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; cellular stress; endothelial cell activation; ischemic reperfusion injury; microparticles; placental growth factor; soluble endoglin; soluble vascular endothelial growth factor receptor 1; systemic vascular inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; AAVA; anti-annexin V antibodies; AECA; anti-endothelial cell antibodies; Ang; angiopoietin; ANGPTL; angiopoietin-like protein; AT1R; antibodies against angiotensin II type 1 receptor; CCR; chemokine receptor; dcSSc; diffuse cutaneous systemic sclerosis; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; Allele; Haplotype; Inflammation; Interleukin-10; Polymorphism; Preeclampsia; BMI; Body Mass Index; CI; confidence intervals; DBP; diastolic blood pressure; DNA; deoxyribonucleic acid; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; H; hour; HELLP; hemolysis, eleva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; Aneurysm; Angiogenesis; Cerebral ischemia; Outcome; Subarachnoid hemorrhage; Vasospasm; aSAH; Aneurysmal subarachnoid hemorrhage; AUC; Area under the curve; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; DCI; Delayed cerebral ischemia; mRS; modified R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; flt-1; fms-like tyrosine kinase-1; placental growth factor; recurrent pregnancy loss; soluble endoglin; soluble vascular endothelial growth factor receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آندوگلین محلول; TGF-β1; retina; neurite; differentiation; apoptosis; p38; CM; conditioned media; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; ERG; electroretinogram; HNPE; human non-pigmented ciliary epithelial cells; RGC; retinal ganglion cell; sEng; soluble endoglin; TBS