آشنایی با موضوع

هیدرودینامیک ذرات هموار شده Smoothed-particle hydrodynamics یک روش محاسباتی برای شبیه سازی جریان سیالات است. روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) یک روش عددی بدون شبکة نسبتاً جدید است که در چند دهة گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش SPH در مقایسه با روش‌های متداول دینامیک سیالات محاسباتی مبتنی بر شبکه، دارای برخی مزایای خاص در مد‌‌‌‌‌ل‌سازی جریان‌های چندفازی و فیزیک‌های پیچیده است. SPH، در واقع همچنان یک روش CFD در حال توسعه است. روش هیدرودینامیک ذرات هموار یک روش بدون نیاز به مش بندی می باشد که از دیدگاه لاگرانژی به مسائل می نگرد. این روش یکی از بهترین روش ها برای شبیه سازی مسائلی است که دارای تغییر شکل های بزرگ و نیز مدلسازی سطوح آزاد پیچیده در مکانیک سیالات می باشد. روش هیدرودینامیک ذرات هموار: این روش بر مبنای تقسیم سیال به مجموعه‌ای از اجزا (المان‌ها)ی جدا از هم، که ذرات سیال نامیده می‌شوند، است. این ذرات دارای فاصله‌ای فضایی نسبت به هم هستند که از این فاصله با نام «طول هموارسازی» یاد می‌شود و در معادلات با حرف h ظاهر می‌شود. در این فاصله فضایی، خواص سیال توسط توابع کرنل هموارسازی می‌شوند؛ به این مفهوم که هرگاه به دنبال یافتن مقدار کمیتی از سیال باشیم، می‌بایست مجموع خاصیت‌های مرتبط تمامی ذراتی را که درون حوزه کرنل قرار می‌گیرند، به‌دست آوریم. برای مثال با استفاده از یکی از تکنیک‌های این روش که به نوار باریک مکعبی موناگان مشهور است، محاسبه دما در موقعیت r، وابسته به دمای همه ذرات موجود در فاصله شعاعی ۲h بر مبنای شعاع r است. سهم هر ذره در محاسبه یک خاصیت بر اساس فاصله آن از ذره مدنظر دارای وزنی مشخص است و این سهم با تعریف مفهوم تابع چگالی وارد محاسبات می‌شود. به زبان ریاضی، تابع کرنل (W) و خصوصیات آن نقش اساسی در همه محاسبات و کمیت‌ها دارند. توابع کرنلی که در روش SPH از آن‌ها بهره برده می‌شود، شامل توابع گاوسی و اسپلاین‌ها می‌شوند. مقدار اسپلاین‌ها برای ذرات موجود در فاصله‌ای بیش از دو برابر طول هموارسازی، دقیقا برابر صفر است. (بر خلاف توابع گاوسی که حتی در فواصل خیلی دور نیز دارای سهمی هر چند اندک نیز هستند. ) این توابع این امکان را فراهم می‌کنند تا از خطاهای محاسباتی حاصل از تخمین خواص ذرات همسایه جلوگیری شود.
در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره هیدرودینامیک ذرات هموار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدرودینامیک ذرات هموار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Incompressible flows; Smoothed particle hydrodynamics; Chorin's artificial compressibility method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Smoothed Particle Hydrodynamics; Floating bodies transport; Flash-flood; Structural mitigation action; Lagrangian modelling; Fluid-structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Discrete element method; Smoothed particle hydrodynamics; Magnetorheological fluid; Shear stress; Numerical simulation; Drag model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Smoothed particle hydrodynamics; Finite volume method; Coupled method; Spouted bed; Particle dynamics; Fluidization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Pipe flow; Particle radial migration; Direct numerical simulation; Fluid–solid interaction; Lagrangian–Lagrangian approach; Smoothed Particle Hydrodynamics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Lithium-ion battery; Effective transport coefficients; Smoothed particle hydrodynamics; Formation factor; Sphere-based simulated annealing method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرودینامیک ذرات هموار; Fluid–structure interaction; Flexible structure; Numerical modeling; Smoothed particle hydrodynamics; Element boundary group