استحکام کششی تقسیم شده

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره استحکام کششی تقسیم شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استحکام کششی تقسیم شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Structural lightweight aggregate concrete; Polyamide fibers; Compressive strength; Splitting tensile strength; Flexural strength; Compressive and flexural toughness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Coral aggregate concrete; Fly ash; Silica fume; Compressive strength; Splitting tensile strength; Capillary water sorptivity; Chloride penetration; Micro-hardness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Recycled plastic fibers; Styrene-butadiene rubber latex; Workability; Compressive strength; Splitting tensile strength; Flexure strength; Impact strength; Durability of concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Micro-mechanical testing; Multiple length scales; Splitting tensile strength; Lattice modelling; Hardened cement paste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Concrete with manufactured sand (MSC); Stone powder; Water-cement ratio; Splitting tensile strength; Development regularity; Forecast model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Compressive strength; Flexural strength; Granulated blast furnace slag; Pozzolanic effect; Rebound number; Splitting tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; EAF slag aggregate; Roller-compacted concrete pavement; Optimum moisture content; Compressive strength; Splitting tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Self-compacting concrete; Metakaolin; Rice husk ash; Compressive strength; Splitting tensile strength; Micro-structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Thermal shock; Splitting tensile strength; Deterioration model; Rock impact dynamics; Strain rate effect; Micro-mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Electronic plastic waste (e-plastic); Unsaturated polyester resin; Polymer concrete; Compressive strength; Flexural strength; Splitting tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Microbially induced calcium carbonate precipitation (MICP); Crack size; Permeability; Splitting tensile strength; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Coal bottom ash; Compressive strength; Splitting tensile strength; Modulus of elasticity; Abrasion resistance; Pulse velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Preplaced aggregate concrete; Flowable grout; Fly ash; Limestone powder; Factorial design; Compressive strength; Flexural strength; Splitting tensile strength; Beam shear strength; Slab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; High volume fly ash concrete; Superplasticizer dose; Compressive strength; Splitting tensile strength; Flexural strength; Abrasion/wear resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Nano silica; Cu-Zn ferrite; Ni ferrite; Silica fume; High strength concrete; Compressive strength; Splitting tensile strength; Flexural strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Preplaced aggregate concrete; Flowable grout; Fly ash; Extended grout; Factorial design; Compressive strength; Flexural strength; Splitting tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Splitting tensile strength; Compressive strength; Non-linear regression; Artificial neural network; M5′ model tree; Support vector machine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Failure envelope; Shear strength parameters; Cemented sand; Triaxial tests; Unconfined compressive strength; Splitting tensile strength
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; BST; Commercial name of EPS-LWC; CYL; Cylinder; CS; Compressive Strength; EPS; Expanded Poly-Styrene; GP; General Purpose; KN; Kilo Newton; LWC; Light-Weight Concrete; MM; millimeter; ML; milliliter; MoE; Modulus of Elasticity; MPa; Mega Pascal; STS; Spli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی تقسیم شده; Polypropylene fiber; Concrete sleeper; Durability; Rapid chloride penetration test; Water penetration; Sorptivity; Compressive strength; Splitting tensile strength; Three-point flexural strength