پایدارسازی

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره پایدارسازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پایدارسازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; PTSD; Complex post-traumatic stress disorder; Stabilization phase; Guidelines; Stabilisation; ESPT; Trouble de stress post-traumatique complexe; Phase de stabilisation; Lignes directrices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Raw earth; Compacted earth; Stabilisation; Alkaline activation; Silane-siloxane emulsion; Stiffness; Compressive strength; Moisture buffering; Water durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Reanimación; Estabilización; Soporte a la transición; Recién nacido; International Liaison Committee on Resuscitation; European Resuscitation Council; Recomendaciones internacionales; 2015; Resuscitation; Stabilisation; Transition support; Newborn; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Complex trauma; Dissociation; Ethics; False memory syndrome; Logical fallacies; Recovered memory; Stabilisation; Dissociation; Erreurs logiques; Éthique; Souvenirs retrouvés; Stabilisation; Syndrome des faux souvenirs; Trauma complexe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Amorphous; Suspension; Polymer; Stabilisation; Solid dispersion; Physical stability; Crystallisation; Dissolution; Solubility; Indomethacin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Encapsulants; Stabilisation; High performance liquid chromatography; Gas chromatography; Mass spectrometry; DART; direct analysis in real time; EI; electron ionisation; EVA; ethylene vinyl acetate; GC; gas chromatography; HPLC; high performance liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایدارسازی; Néovascularisation choroïdienne; Pseudoxanthome élastique; Ranibizumab; Meilleure acuité visuelle corrigée; Stabilisation; Choroidal neovascularization; Pseudoxanthoma elasticum; Ranibizumab; Best-corrected visual acuity; Stabilization;