استاندارد

در این صفحه تعداد 294 مقاله تخصصی درباره استاندارد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استاندارد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; abdominal circumference; biparietal diameter; estimated fetal weight; femur length; fetal size; macrosomia; optimal growth; reference chart; skeletal growth; small for gestational age; socioeconomic status; standard; stunting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Anxiety; Depression; Infertility; Pregnancy; Assisted reproductive technology (ART); ART; Assisted reproductive technology; HADS; Hospital Anxiety and Depression Scale; EPDS; Edinburgh Postnatal Depression Scale; IVF; in vitro fertilization; SD; standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; SGLT; sodium-glucose transporter; DIV; Day in vitro; SBFI; sodium-binding benzofuran isophthalate; STD; standard; PBS; phosphate-buffered saline; BSA; bovine serum albumin; MAP2; microtubule-associated protein 2; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; siR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; APS; aerodynamic particle size; NEMs; nano-embedded microparticles; M:N; matrix to nanoparticle ratio; NPs; nanoparticles; PDI; polydispersity index; PEG; poly(ethylene glycol); PLGA; poly(lactide-co-glycolide); PVP; poly(vinyl pyrrolidone); SD; standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Anal Sphincter Function; Reference; Standard; Diagnostic; Functional Disorder; EAS; external anal sphincter; HPZ; high pressure zone; HRAM; high-resolution anorectal manometry; PRM; puborectalis muscle; RAIR; rectoanal inhibitory reflex; SD; standard devi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; ADA; anti-drug antibody; ACP; assay cutpoint; CDM; compact disc microstructures; CDR; complementary determining region; Fc; Fragment crystallizable; F/T; ratio of free to total drug concentrations; iNAb; indirect NAb assessment; LLRD; lower limit of relia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; EE; enriched environment; STD; standard; PD; postnatal day; IGFs; insulin-like growth factors; GLM; general lineal model; Intrauterine growth; Housing environment; Reflex tests; Pregnancy; Embryonic development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; T2DM; type 2 diabetes mellitus; CHO; carbohydrate; IRB; Institutional Review Board; h; hour; kcal; kilocalorie; kg; kilogram; DPC; Diagnostic Product Corporation; DSL; Diagnostic Systems Laboratories, Incorporated; SDTU; Special Diagnostic & Treatment Uni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استاندارد; Cushion; Foam; Hysteresis; ISO; ISO 16840; ISO 16840-2; Load deflection; Mechanical characteristics; Pressure; Pressure ulcer; Seating; Standard; Tissue integrity; Wheelchair