تجزیه و تحلیل استاتیک

در این صفحه تعداد 209 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل استاتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل استاتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Apk permissions; Static analysis; Weighted feature; Machine learning; Android malware triage; Forensic triage tool;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Formal verification; Static analysis; Piecewise affine systems; Piecewise quadratic Lyapunov functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Active objects; Concurrent objects; Asynchronous communication; Futures; Static analysis; Concurrency handling; Object flooding; Scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Functionally graded materials; Sandwich plates and shells; 3D equilibrium equations; Static analysis; 3D stress and displacement states; Layer-wise approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; static analysis; abstract interpretation; verification; safety; concurrency; run-time errors; data-races; deadlocks; real-time scheduling; priority ceiling protocol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Model-driven software engineering; Graph transformation; Graph constraint; Topology control; Static analysis; Correct by construction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Plates and shells; 3D exact solution; Layer-wise approach; Exponential matrix method; Static analysis; Multilayered composite and sandwich structures; Exact geometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Sandwich panel; Dirac delta function; Two-dimensional elasticity; Differential quadrature method; Static analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Radial basis function; Meshless method; Pseudospectral technique; Shape parameter; Kirchhoff plate; Static analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Electrically actuated microplates; Static analysis; Dynamics of microplates; Diaphragm vibration; Large amplitude vibrations; Nonlinear dynamics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Coriolis mass flow sensor; Coriolis force; Sensitivity analysis; Natural frequency; Vibration system; Static analysis; Static gravimetric method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Static analysis; Functionally graded plate; Rayleigh–Ritz method; Uniformly distributed load; Hydrostatic pressure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل استاتیک; Authentication protocols; Compromised principals; Injective agreement; Static analysis; Type reconstruction;