آشنایی با موضوع

سه روش برای انتقال حرارت وجود دارد. که عبارتند از: 1-هدایت یا رسانش (Conduction)، 2-جابه جایی یا همرفت (Convection) و 3- تابش(Radiation) یا هدایت مانند جریان گرما از سر گرم میله آهنی به سر دیگر آن، همرفت مانند جریان گرمای بادگرمدرصحراوتابشهمانند گرمای خورشید به زمینمی باشد. انتقال حرارت به روش هدایت (رسانش): انتقال گرما در اجسام جامد بصورت روش هدایت انجام می شود. در کوره های هوای گرم و در دیگ ها، گرمای شعله از طریق بدنه ی فولادی یا چدنی اتاقک احتراق به سیال انتقال می یابد. وقتی جسم گرم می شود میانگین سرعت مولکول هایش به شدت افزایش می یابد. مولکول ها با انرژی بالا به مولکول های نزدیک خود برخورد نموده،آن ها را نیز به حرکت در می آورند. بدین ترتیب انرژی گرمایی در اجسام جامد انتقال می یابد. برای مثال اگر قسمتی از یک میله ی آهنی راروی اجاق گاز قرار دهیم، بعد از مدتی خواهیم دید که انتهای دیگر آن نیز گرم شده است. گرما از طریق بدنه ی میله ی آهنی از انتهای داغ به انتهای سرد منتقل می شود. به دلیل تفاوت در ساختمان مولکولی، هدایت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازهاست. چون انتقال گرما به روش هدایت با تماس مستقیم مولکول ها انجام می شود. فاصله مولکول های گازها از یکدیگرب هم زیادشتر از مایعات و جامدات است انتقال حرارت به روش هدایت در گازها دشوارتر است. مقدار گرمای انتقال یافته از یک جسم به روش هدایت به عوامل زیر بستگی دارد. ۱– اختلاف دمای سطح گرم و سطح سرد(Δt): اختلاف دما دلیل انتقال گرماست بنابراین هرچهΔtافزایش یابد انتقال حرارت نیز بیشتر خواهد شد. ۲– سطح مقطع جسم (A): هرچه سطح بزرگ تر باشد مولکول هایی که گرما را منتقل می کنند بیش تر خواهند بود. ۳– ضخامت جسم (x): هدایت گرما با ضخامت جسم(فاصله بین سطح گرم و سطح سرد) رابطه معکوس دارد. یعنی هرچه ضخامت جسم کم تر باشد هدایت گرما بیش تر خواهد بود. ۴– زمان عبور گرما (T) ۵– قابلیت هدایت گرمایی یا قابلیت گرما رسانی (K): تمام مواد نمی توانند گرما را با شدت یکسان هدایت نمایند. فلزات هادی گرمارسان های خوبی هستند. شیشه، آجر، بتن و چوب نسبتا هادی هستند و چوب پنبه، پشم سنگ، پلی اورتان و پلی استایرن هادی های خیلی ضعیف هستند. هادی های خیلی ضعیف را عایق یا گرمابند (Insulator) می نامند.

در این صفحه تعداد 474 مقاله تخصصی درباره هدایت گرمایشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هدایت گرمایشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; AN; net assimilation rate; Cc; chloroplastic CO2 concentration; Ci; sub-stomatal CO2 concentration; gm; mesophyll conductance; gs; stomatal conductance; Jmax; maximum rate of RuBP regeneration calculated from gas exchange on a Ci basis; lb; biochemical li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Photosynthesis; Oxidative stress; Salinity; Seedling emergence; Suaeda glauca; Waterlogging; Pn; net photosynthetic rate; Gs; stomatal conductance; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of PSII; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; CIRR5; cumulative intercepted radiation to R5; CTd; canopy temperature minus air temperature; F; fraction of radiation intercepted; FVE-4WAP; F from seedling emergence to four weeks after planting; FVE-R5; F from seedling emergence to R5; gs; stomatal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; A; photosynthesis; gs; stomatal conductance; Ci; intercellular concentration of CO2; ISPS; isoprene synthase; PaISPS; isoprene synthase from Populus alba; PEP; phosphoenolpyruvate; PEPC; phosphoenolpyruvate carboxylase; DOXP; 1,deoxy-d-xylulose-5 phosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; An; net photosynthetic rate; gs; stomatal conductance; SRWC; soil relative water content; Stomatal conductance model; Varying soil moisture; Water response function; Applicability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Car; carotenoid; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl (a + b); chlorophyll a+chlorophyll b; Ci/Ca; ratio of sub-stomatal to atmospheric CO2 concentrations; CK; control group; E; transpiration rate; GS; glutamine synthetase; gs; stomatal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; A; CO2 assimilation; ABA; abscisic acid; DAS; days after sowing; DW; dry weight; E; water transpiration; FW; fresh weight; GAs; gibberellins; GID1; GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF 1; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; DAP; days after planting; SPAR; Soil-Plant-Atmosphere-Research; VL; vine length; NOD; node number; LA; leaf area; LW; leaf weight; SW; stem weight; RW; root weight; TD; total dry weight; SR; storage root; LRL; longest root length; RCL; cumulative root len
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Maximum daily branch shrinkage; Midday stem water potential; Soil matric potential; Soil volumetric water content; Stomatal conductance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Γ*; CO2 compensation point in the absence of respiration in the light; Ψ; leaf water potential; Ψpd; leaf water potential at predawn; Ψmd; leaf water potential at midday; δ13C; C-isotope composition; ABA; abscisic acid; Anet; net photosynthetic rates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; ΔΨ; water potential difference; T; leaf transpiration; E0; transpiration into gas exchange chamber; E; E0 on root length basis; ΨSoil; soil water potential; ΨLeaf; leaf water potential; ΨRoot xylem; root xylem water potential; gs; stomatal conductanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; PSII; photosystem II; DAG; after seed germination; Pn; photosynthesis; gs; stomatal conductance; STI; stress tolerance index; SSI; stress susceptibility index; RWC; leaf relative water; Fv/Fm; maximum quantum yield of PSII; NPQ; non-photochemical quenchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Glycine soja; Metabolomics; Salt stress; Salt tolerance; AS; Alkali-salt stress; BSTFA; Bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; Car; carotenoids; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl t; total chlorophyll content; Ci/Ca; CO2 concentration differ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Gs; stomatal conductance; SD; stomatal density; RT; residual transpiration; WUE; water use efficiency; ROS; reactive oxygen species; SDI; salinity damage index; Residual transpiration; Stomatal density; Stomatal conductance; Salt stress; Hordeum vulgare;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; AMT; ammonium transporter; GOGAT; glutamate synthase; Gs; stomatal conductance; GS; glutamine synthetase; HPLC-MS/MS; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; NiR; nitrite reductase; NR; nitrate reductase; NRT; nitrate transporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; A; net photosynthesis rate; DW; dry weight; E; transpiration rate; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; GSH; reduced glutathione; GST; glutathione-S-transferase; H2O2; hydrogen peroxide MDA malondialdehyde; PPFD; photosynthetic photon flux density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Aluminium phytotoxicity; Antioxidative stress; Ion homeostasis; Ultrastructure; Glycine max L; A; CO2 assimilation rate; CI; capacity for internal carbon use; ABET; epidermal thickness of the lower or abaxial face; ADET; epidermal thickness of the upper o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; W; white light; B; blue light; W + B; white + blue light; LED; Light Emitting Diode; PN; net photosynthetic rate; gs; stomatal conductance; E; transpiration rate; Ci; concentration intercellular CO2; Ozone; Light color; LED; Lactuca sativa L.; Mineral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; UHP; ultra high pressure; SPAD; reading of relative leaf chlorophyll content Pn net photosynthetic rate; gM; apparent mesophyll conductance; Gs; stomatal conductance; TE; transpiration efficiency; Tr; transpiration rate; Ls; stomatal limitation; F0; minim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; ABA; abscisic acid; ABA-GE; ABA-glucosyl ester; DPA; dihydrophaseic acid; EC; electrical conductivity; gs; stomatal conductance; PA; phaseic acid; RH; relative air humidity; RWC; relative water content; VPD; vapor pressure deficit; Abscisic acid; Salt str
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; ΨP; turgor potential; ΦPSII; photochemical efficiency of PSII; Ψw; leaf water potential; Ψπ; osmotic potential; ABA; abscisic acid; ACO2; net assimilation of CO2; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv'/Fm'; antennas efficiency in the PSII react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; ANOVA; One-way analysis of variance; Al; Aluminum; APX; Ascorbate peroxidase; ASC; Ascorbic acid; Ci; Intercellular CO2 concentration; Chl; Chlorophyll; CaM; Calmodulin; CSo; Cross section (at t = 0); CAT; Catalase; DIo/CSo; The specific energy fluxes for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت گرمایشی; Asat; light-saturated rate of photosynthesis at ambient CO2 (390 ppm); A/Ci curve; plot of net photosynthesis (A) against leaf internal CO2 concentration (Ci); AICc; Akaike Information Criterion, corrected for small sample size; gs; stomatal conductance;