آشنایی با موضوع

اعمال نیرو بر یک جسم موجب تغییر شکل آن می شود. تغییر شکل بوجود آمده در واحد طول را کرنش گویند. اعمال نیروی خارجی بر یک میله تحت کشش باعث افزایش طول و کاهش قطر آن می شود. اگر پیش از شروع آزمایشات طول اولیه روی میله مشخص شود و پس از اعمال نیروی خارجی نیز این طول اندازه گیری شود مشاهده می شود که طول افزایش یافته است که به آن کرنش گویند. میزان این کرنش را نرخ کرنش می گویند.
در این صفحه تعداد 1024 مقاله تخصصی درباره نرخ کرنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نرخ کرنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; AHA; American Heart Association; aSCD; aborted sudden cardiac death; ATP; anti-tachycardia pacing; CMR; cardiovascular magnetic resonance scanning; CHD; coronary heart disease; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; Kawasaki disease; Atrial; Deformation; Diastolic; aKD; Children in the acute phase of Kawasaki disease; CAL; Coronary artery lesion; CI; Confidence interval; EF; Ejection fraction; ε; Strain; ICC; Intraclass correlation coefficient; IVIG; Intravenous imm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; Interatomic potential function; Time steps; Cut-off function; Strain rate; Edge effect; Carbon nanotube; Graphene; Boron nitride sheet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; Obesity; Exercise; Diet and nutrition; Pediatrics; Cardiovascular disease; a′; Peak late diastolic tissue velocity; BMI; Body mass index; CRF; Cardiorespiratory fitness; CV; Cardiovascular; CVD; Cardiovascular disease; e′; Peak early diastolic tissue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ کرنش ; 2-D; Two-dimensional; CV; Coefficient of variation; ECG; Electrocardiography; ICC; Intra-class correlation coefficient; LAp4Ch; Left apical four-chamber; LV; Left ventricle; RP4Ch; Right parasternal four-chamber; ROI; Region of interest; SD; Standard devi