فاکتور شدت تنش

در این صفحه تعداد 1279 مقاله تخصصی درباره فاکتور شدت تنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فاکتور شدت تنش
مقالات ISI فاکتور شدت تنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; AD; Anodic Dissolution; CF; Corrosion Fatigue; CP; Cathodic Protection; EAC; Environment Assisted Cracking; EAZ; Environment Affected Zone; ECA; Engineering Critical Assessment; FFS; Fitness For Service; HE; Hydrogen Embrittlement; HEDE; Hydrogen Enhanced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Very large floating structure; Spectral-based; Stress intensity factor; Fatigue crack propagation; Unique curve model; Fracture mechanics approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Recovery stress; Shape memory effect (SME); Re-activation; High cycle fatigue (HCF); Phase transformation; Smart material; Strengthening of cracked steel plates; Stress intensity factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Surface effect; Piezoelectric materials; Cracked hole; Stress intensity factor; Electric displacement intensity factor; Energy release rate; Size dependent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Single-crystal nickel-base superalloys; Anisotropy; Fracture mechanics; Stress intensity factor; Crystallographic cracking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Charpy impact test; Brittle-ductile transition; Stress intensity factor; Characterisation; Grain size; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Stress intensity factor; Crack propagation; Mixed I-II mode; Angle-ply composite laminate; Fourier transform; Maximum tangential stress criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Finite element analysis; Fatigue; PICC; Stress intensity factor; A; Crack length; b; Specimen's thickness; CT; Compact Tension specimen; E; Young's modulus; FE; Finite element analysis; K; Stress intensity factor; Kcod; Stress intensity factor due to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Compliance method; R-curves tests; Crack growth; Stable crack growth; ASS; austenitic stainless; CMOD; crack mouth opening displacement; CTOD; crack tip opening displacement; EAC; environmentally assisted cracking; EBSD; electron backscattered diffraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Aluminum tube; Finite element analysis; Longitudinal crack; Composite patch; Dynamic loading; Delamination onset; Dinit; damage index; H; step function; h; thickness of the tube; KI, KII, KIII; stress intensity factors in mode-I, II and III of fracture; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; Three-dimensional long-term strength criterion; Viscoelastic rock matrix; Micromechanical method; Three-dimensional penny-shaped microcracks; Stress intensity factor; The intermediate principal stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور شدت تنش; High strength aluminum alloy; The third generation Al-Li alloys; Very high cycle fatigue (VHCF); Thermo-mechanical process; Stress intensity factor; Fatigue life prediction;