تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی

در این صفحه تعداد 201 مقاله تخصصی درباره تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Density-dependent flow; Seawater intrusion; Coastal aquifer; Offshore freshwater; Aquitard; Submarine groundwater discharge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; ASW; Atlantic Surface Water; BiOS; Bimodal Oscillation System; DON; dissolved organic nitrogen; DOP; dissolved organic phosphorus; DW; deep water; EMDW; Eastern Mediterranean Deep Water; EMIW; Eastern Mediterranean Intermediate Water; EMS; Eastern Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Subterranean estuary; Submarine groundwater discharge; Pore water; Seasonal variation; DOC; Fe; Mn; Sulfide; Coastal groundwater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Radium isotopes; Submarine groundwater discharge; Porewater exchange; Bioirrigation; Mediterranean; Alfacs Bay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Rare earth elements; Submarine groundwater discharge; Coastal Ocean; Subterranean estuary; Hawaii;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Subterranean estuaries; Porewater exchange; Manganese; Iron; Radon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Tide; Coastal hydrology; Hydrogeochemistry; India; Bay of Bengal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Coastal groundwater; Groundwater transit time; Nitrogen cycle; Nutrient loads; Delaware Inland Bays, USA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; submarine groundwater discharge; groundwater pollution; land use; radon isotopes; nitrogen cycle; Long Island Sound, USA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Subterranean estuary; Trace metals; Redox sensitive elements; Geochemistry; Molybdenum; Uranium; Chromium; Vanadium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Groundwater-surface water interaction; Submarine groundwater discharge; Coastal hydrology; Tidal estuary; Permeable sediments; Mangrove;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Rare earth elements; Gamak Bay; Hampyeong Bay; Coastal ocean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Subterranean estuary; Nitrogen; Phosphorous; Oceanic forcing; Reactive transport model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; beach groundwater circulation; wave swash; intertidal zone; water table fluctuations; coastal aquifer; submarine groundwater discharge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Electrical resistivity tomography; Coastal groundwater; Subterranean estuary; Submarine groundwater discharge; Coastal geology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Radium isotopes; Submarine springs; Nutrient loading; Submarine groundwater discharge; Mexico; Yucatan Peninsula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه آب زیرزمینی آبهای زیرزمینی; Submarine groundwater discharge; Water age; Radium isotopes; Ecological response; Nutrient budget; Yellow River Estuary;