شناسایی زیربنایی

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره شناسایی زیربنایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناسایی زیربنایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Data-driven control; Individual pitch control; Load alleviation; Repetitive control; Subspace identification; Wind energy; Active grid; Wind tunnel experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Semicontinuous distillation; Model predictive control (MPC); Cascade MPC with PI; Subspace identification; Dynamic distillation; gPROMS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Rivers; Modelling; System identification; Parameter estimation; Grey box identification; Prediction error method; Continuous time system identification; Maximum likelihood; Data-based mechanistic modelling; Subspace identification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Subspace identification; Orthogonal projection; Singular value decomposition; Extended observability matrix; Rank condition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Superheater steam temperature control; Power plant; Subspace identification; Data-driven modeling; TS-fuzzy model; Stable model predictive control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Multi-rate sampling; Subspace identification; Multi-rate distributed model predictive control; Agent-based systems; Tennessee Eastman challenge problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Structural health monitoring; Environmental thermal effect; Finite element analysis; Modal frequency estimation error; Subspace identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی زیربنایی; Subspace identification; Data-driven predictive control; Hammerstein-Wiener systems; The fermentation bioreactor system;