گازسیون فوق بحرانی آب

در این صفحه تعداد 135 مقاله تخصصی درباره گازسیون فوق بحرانی آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گازسیون فوق بحرانی آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; SCWG; supercritical water gasification; SCW; supercritical water; CGE; carbon gasification efficiency; CFD; computational fluid dynamics; TLSM; Tracer Liu-Silva-Macedo; UDF; user defined function; Supercritical water gasification; Computational fluid dyna
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; Supercritical water; Diosgenin solid waste; Catalyst; Black liquor; Char; DZW; Discorea zingiberensis C.H. Wright; DSW; diosgenin solid waste; SEM; scanning electron microscope; SCW; supercritical water; SCWG; supercritical water gasification; LHV; lower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; Phleum pratense; Hydrogen; Supercritical water gasification; Temperature; Feed concentration; Reaction time; BTW; Biomass-to-water; CGE; Carbon gasification efficiency; FTIR; Fourier transform infrared; GC; Gas chromatography; HHV; Higher heating value; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; Supercritical water gasification; Hydrothermal liquefaction; Biocrude; Cattle manure; Catalyst; Kinetic modelling; Eley-Rideal (ER); Rate determining step (RDS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; 3DOM; three dimensionally ordered macroporous; ANU; Australian National University; ASR; automobile shredder residue; ASTERIX; advanced steam reforming in heat exchangers; CAESAR; catalytically enhanced solar absorption receiver; CAS; Chinese Academy of S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گازسیون فوق بحرانی آب; Supercritical water gasification; Biorefinery; Hydrochar; Sustainability; Nutrients recycling; Microalgae