نتایج جراحی

در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره نتایج جراحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نتایج جراحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Airway reconstruction; Laryngotracheal reconstruction; Laryngotracheoplasty; Pediatric airway disease: single stage; Laryngotracheal reconstruction; Subglottic stenosis; Surgical outcomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Gender differences; Heart failure; Racial differences; Surgical outcomes; ASA Class; American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification; BUN; Blood Urea Nitrogen; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; CPR; Cardiopulmonary Resuscit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Dialysis access; Fistula outcomes; Ultrasound use; Point-of-care ultrasound; Vein mapping; Surgical outcomes; Arteriovenous fistula;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; pediatric surgery; congenital diaphragmatic hernias; operative therapy; surgical outcomes; ECMO; Extracorporeal membrane oxygenation; PAP; Pulmonary artery pressure; SBP; Systolic blood pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; TB; tuberculosis; TBM; tuberculous meningitis; TBS; tuberculous spondylitis; RSHS; Dr. Hasan Sadikin Hospital; MRC; Medical Research Council; GCS; Glasgow comma scale; ADSF; anterior decompression spinal fusion; DOTS; directly observed treatment short; Vp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Emergency general surgery; Surgical outcomes; Healthcare disparities; In-hospital mortality; Risk factors; Socioeconomic status;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Surgical outcomes; Nutrition support; Gastrointestinal surgery; Colorectal surgery; Oncologic surgery; Quality improvement; Perioperative; Immunonutrition; Malnutrition; Nutrition screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Clinical features; Intracranial; Psammomatous meningioma; Radiology; Surgical outcomes; CT; Computed tomography; GTR; Gross total resection; IDMs; Incidentally discovered meningiomas; KPS; Karnofsky Performance Scale; MRI; Magnetic resonance imaging; PFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Clinical features; Intracranial; Lymphoplasmacyte-rich meningioma; Radiology; Surgical outcomes; CI; Confidential interval; CT; Computed tomography; EMA; Epithelial membrane antigen; GTR; Gross total resection; IHP; Idiopathic hypertrophic pachymeningitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتایج جراحی; Essure removal; Laparoscopic cornuectomy; Laparoscopic hysterectomy; Laparoscopic salpingectomy; Surgical outcomes; Symptom resolution;